Virksomhetsplanen ble vedtatt på Golftinget i 2015 og er et styringsredskap for golf-Norge (klubbene og NGF). Den beskriver hva som skal være utgangspunkt for arbeidet i golf-Norge for 4-årsperioden 2016 - 2019.

Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig tanke- og arbeidsprosess gjennom de ulike organisasjonsledd (klubbene og NGF), vil en slik plan også fungere som grunnlag for synliggjøring av golfidretten både overfor samfunnet generelt, offentlige myndigheter og næringslivet.

Klubbene kan med fordel bruke denne virksomhetsplanen som et utgangspunkt for klubbens eget planverk.

 

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club