Utelukkes i ett år etter å ha forsøkt å jukse under en forbundsturnering.

Ett år for juks

En far er dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a og b, til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv og til tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening for en tidsperiode på 1 – ett – år med virkning fra
14. juni 2018.

Styret i Norges Golfforbund (NGF) innga i mai en påtalebegjæring til Norges Idrettsforbunds (NIF) domsutvalg etter en turneringshendelse tidligere i 2018 der en far bevisst skal ha forsøkt å hjelpe en utøver i en eliteturnering ved å bryte NGFs turneringsbestemmelser.

Saken ble først behandlet i NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg som enstemmig anbefalte styret å ta saken til NIFs domsutvalg. Dommen fra domsutvalget er i henhold til NGFs påtalebegjæring.

Viktig prinsipielt og preventivt

President Marit Wiig i NGF mener dommen er riktig og viktig for golf-Norge.

- Golf er en idrett som bygger på gjensidig tillitt. Da blir det ekstra alvorlig når juks forekommer, sier Wiig.

Presidenten understreker at dette er en uheldig sak for alle parter som man gjerne skulle vært foruten, men håper dommen vil få preventiv virkning.

- Ærlighet og fair play er svært viktige verdier. Jeg håper vi slipper lignende hendelser i fremtiden slik at alle som stiller opp i konkurranser er trygge på at det skjer på like vilkår, avslutter Wiig.

For nærmere informasjon om Norges Idrettsforbunds domsorganer, se HER 

For mer informasjon:

Marit Wiig
President Norges Golfforbund
Mobil: 951 65 744
marit.wiig@online.no 

eller

Rune Hauger
Assisterende Generalsekretær Norges Golfforbund
Mobil: 920 17 065
rune.hauger@golfforbundet.no 

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med rundt 100.000 medlemskap fordelt på 180 golfklubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway og utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club