- Vil ta opp saken med Norges Idrettsforbund og departementet.

NGFs Jens-Kristian Hansen mener kommunen tar feil
NGFs Jens-Kristian Hansen mener kommunen tar feil

Kommunestyret i Ullensaker avslo forrige uke Miklagard Golfklubbs søknad om økonomisk hjelp og en lånegaranti. Avslaget begrunnes med en vurdering fra kommuneadvokaten som konkluderer med at en slik hjelp fra kommunen er i strid med EØS-regelverket. Norges Golfforbund reagerer på begrunnelsen.

- Vi er ikke enige i de juridiske vurderinger som ligger til grunn for kommunestyrets avslag på søknaden fra Miklagard golfklubb. Vi mener avgjørelsen har likhetstrekk med flere andre saker fra Golf-Norge hvor golfidretten ikke likebehandles med andre idretter. Saken har derfor prinsipiell interesse for oss, sier assisterende generalsekretær og jurist, Jens-Kristian Hansen i Norges Golfforbund.

Forbundet mener Ullensaker kommune kan gi Miklagard Golfklubb den økonomiske hjelpen og lånegarantien de trenger uten at dette vil være i strid med EØS-reglene om offentlig støtte.

- Vi opplever en politisk vilje fra Ullensaker kommune, men at denne stoppes av juridiske vurderinger fra kommunens advokater. Vi har derfor oversendt spørsmålet til Kulturdepartementet for å få en avklaring. Vi vil også be om en uttalelse fra Norges Idrettsforbund, samt at vi har bedt Ullensaker kommune om å foreta en ny vurdering basert på våre innspill, avslutter Hansen.

Til redaksjonen:
- Foto kan fritt benyttes tilknyttet saken mot kreditering NGF


For mer informasjon:

Jens-Kristian Hansen
Assisterende generalsekretær Norges Golfforbund
Mobil:909 26 722
E-post: jenskristian.hansen@golfforbundet.no   

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 930 28 866
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er ett av de største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 138.000 medlemskap fordelt på 172 golfklubber og 168 baner. Forbundet tilrettelegger for at golfklubbene kan gi et best mulig tilbud til sine medlemmer. I tillegg er NGF ansvarlig for toppidrettssatsingen Team Norway Golf for profesjonelle og amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra medlemsklubbene. Se www.golfforbundet.no  

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club