Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen ble vedtatt på Golftinget i november 2023 og er et styringsredskap for golf-Norge (klubbene og NGF).

Den beskriver hva som skal være utgangspunkt for arbeidet i golf-Norge i perioden 2024 - 2027.

Til toppen