Virksomhetsplanen ble vedtatt på Golftinget i november 2021 og er et styringsredskap for golf-Norge (klubbene og NGF).

Den beskriver hva som skal være utgangspunkt for arbeidet i golf-Norge i perioden 2022 - 2023.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club