Virksomhetsplanen ble vedtatt på Golftinget i november 2019 og er et styringsredskap for golf-Norge (klubbene og NGF).

Den beskriver hva som skal være utgangspunkt for arbeidet i golf-Norge for 4-årsperioden 2020 - 2023.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club