Egil Hatling presidentkandidat til golfforbundet

Valgkomiteen innstiller på ny president og nye styremedlemmer når nytt styre skal velges på Golftinget i november.

Innstilling klar
Valgkomiteen i Norges Golfforbund (NGF) innstiller følgende personer til forbundsstyret for perioden 2019-2021:

President: Egil Hatling, Oslo GK (ny)
Visepresident: Gro Mjellem, Losby GK (ny)
Styremedlem: Jens Kristian Hansen, Salten GK
Styremedlem: Helge Toft, Haga GK
Styremedlem: Katrine Eide, Stavanger GK (ny)
Styremedlem: Hasse Iwarsson, Miklagard GK (ny)
Styremedlem: Marie Simonsen, Meland GK (ny)
Styremedlem: Oddrun Skår, Gamle Fredrikstad GK (ny)

- Flere i styret varslet at de ikke ønsket gjenvalg. Vi har gjort en grundig vurdering, og mener å ha kommet frem til en kombinasjon av kandidater med bred erfaring både fra golf, idretten, næringslivet og organisasjonslivet. Vi mener det foreslåtte styret vil bli en svært god løsning for Golf-Norge, sier leder av valgkomiteen i NGF, Kjersti Jæger.

Egil Hatling (52) er advokat/partner i advokatfirma DLA Piper. Han leder firmaets avdeling i Norge for Bank, Finans og Restrukturering. Han har i mange år hatt tillitsverv i idretten, blant annet som styreleder i SFK Lyn fra 2012 – 2014. Han har vært medlem i Oslo Golfklubb siden 1990.

- Det er Golftinget som skal velge styre og president, men jeg setter stor pris på tillitten fra valgkomiteen. Jeg er veldig motivert for å ta fatt på arbeidet med å lede Golf-Norge i årene som kommer, sier Egil Hatling.

Norges Golfforbund (NGF) avholder Golfting på Quality Airport Hotel Gardermoen søndag 10. november 2019.

Til redaksjonen:

- Foto kan fritt benyttes tilknyttet saken mot kreditering DLA Piper.
- For høyoppløst versjon, ta kontakt med kommunikasjonssjef.

For mer informasjon:

Kjersti Jæger
Leder valgkomiteen Norges Golfforbund
Mobil: 959 47 322
jaeger@stavangeradvokatene.no 

eller

Egil Hatling
Mobil: 928 10 150
egil.hatling@dlapiper.com 

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 930 28 866
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med rundt 100.000 medlemskap fordelt på 180 golfklubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway og utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no 

Om Golftinget

Golftinget er NGFs høyeste myndighet og avholdes annethvert år i siste halvdel av november. Alle golfklubber tilsluttet NGF har stemmerett etter fordelingen én representant for klubber til og med 1000 medlemskap, og to representanter for klubber med mere enn 1000 medlemskap. I tillegg har NGFs styre stemmerett. Golftinget velger et styre som er høyeste myndighet i perioden mellom to Golfting. På Golftinget velges også kontrollkomité, revisor, valgkomité og lovutvalg. Alle disse rapporterer til Golftinget og er ikke under styrets instruksjonsmyndighet.

Til toppen