Følger Åpenhetsutvalgets anbefalinger

Norges Golfforbund offentliggjør sakslister og styreprotokoller.

Vi har ingenting å skjule, og dersom tilgjengeliggjøring av sakslister og protokoller fra styret kan bidra til enda større åpenhet, er dette helt uproblematisk for oss, sier golfpresident Marit Wiig.

I februar gikk Norges Idrettsforbund ut med en oppfordring til alle særforbund og idrettskretser om å følge Åpenhetsutvalgets anbefalinger som innebærer åpenhet rundt nettopp sakslister og protokoller.

«Med referanse til Idrettsstyrets sak nr. 130 i IS-møte nr. 16 (2015 - 2019), behandling av Åpenhetsutvalgets rapport og oppfølgende implementeringsplan, anbefaler Idrettsstyret at NIFs praksis fra 2007, med hensyn til offentliggjøring av saklister og protokoller for styremøtene, vurderes innført som praksis for underliggende organisasjonsledd. Idrettsstyret anbefaler alle særforbund og idrettskretser til å offentliggjøre saklister og protokoller for styremøtene fra og med januar 2017.», heter det i NIFs anbefaling.

NGF har allerede lagt ut papirer fra årets første to styremøter på golfforbundet.no.

For mer informasjon:

Marit Wiig
President Norges Golfforbund
Mobil: 951 65 744
marit.wiig@online.no

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 100.000 medlemskap fordelt på 180 golfklubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway og utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no

Til toppen