Golfforbundet anmelder sak til domsutvalget i Norges Idrettsforbund

Har sendt påtalebegjæring til NIFs domsutvalg etter påstand om juks under turnering.

Styret i Norges Golfforbund (NGF) har bestemt seg for å inngi påtalebegjæring til NIFs domsutvalg etter en turneringshendelse tidligere i 2018.

Under en turnering skal vedkommende bevisst ha forsøkt å hjelpe en utøver ved å bryte NGFs turneringsbestemmelser. Saken er behandlet i NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg som enstemmig anbefalte styret å gå videre med saken.

Dersom NGF får medhold risikerer vedkommende – ikke utøveren - utestengelse fra organisert golf i minimum 12 måneder. NGF har også bedt om at vedkommende suspenderes fram til saken tas opp til behandling i NIF.

For mer informasjon:

Marit Wiig
President Norges Golfforbund
Mobil: 951 65 744
marit.wiig@online.no 

eller

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær Norges Golfforbund
Mobil: 99 31 19 22
toranders.hanssen@golfforbundet.no 

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 100.000 medlemskap fordelt på 180 golfklubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway og utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no

Til toppen