Golfforbundet endrer i toppidrettssatsingen

Golfforbundet ønsker større nærhet til klubbene og erstatter Team Norway-lagene med en ny struktur.

Gjør endringer

Fra og med 2019 legger Norges Golfforbund (NGF) om elitesatsingen. Mens NGF frem til nå har operert med uttak til proff-, amatør-, junior- og talentutviklingslag, ønsker NGF i stedet å ta ut representasjonsspillere til internasjonale mesterskap og turneringer, samt samlinger, basert på tydelige og forhåndsdefinerte kriterier.

- Et uttak skal ikke være en falsk trygghet for de som klarer laget ved sesongstart, sier nytilsatte Head Coach Rickard Lindberg i Norges Golfforbund.

Han vil ha likere forutsetninger og mer konkurranse om plassene når utøvere skal representere Norge internasjonalt. NGF jobber nå med å utarbeide kriteriene for uttak som vil bli offentliggjort i desember 2018.

Mer klubb – mindre forbund

Det viktigste argumentet for å kutte satsningsgruppene er likevel NGFs ønske om at talentutvikling skal skje så nært klubbene som mulig.

- NGF skal ikke ha eierskap til utøverne. Det eierskapet skal ligge til klubben. Sånn sett vil 2019 representerer et overgangsår. Går alt etter planen vil vi fra 2020 ha på plass en talentutviklingsstruktur der NGF-coacher i større grad er til stede og bistår golfklubbene innenfor et geografisk område, forsetter Lindberg.

Lindberg er også opptatt av at utøverne skal få mulighet til å utvikle seg utfra egne forutsetninger.

- Det er vanskelig å forutse hvordan en utøver vil utvikle seg i ung alder. Den nye strukturen bidrar til å opprettholde motivasjonen til flere. Det er alle tjent med, sier Lindberg.

Åpner for fler men stiller tøffere krav

For de profesjonelle spillerne vil Team Norway Golf bli en åpnere satsing der flere vil få tilbud om samlinger og oppfølging. Forutsetningen er at utøvere legger ned den jobben som kreves for å kunne hevde seg internasjonalt.

- For å lykkes i golf kreves det evne og vilje til å jobbe knallhardt over tid. Hvorvidt utøverne er villig til å legge ned det nødvendige arbeidet kommer til å være avgjørende for om man blir invitert med på satsingen eller ikke, avslutter Lindberg.

Til redaksjonen:

- Bilde av Richard Lindberg: fotobyline NGF
- Høyoppløst bilde leveres på forepørsel til kommunikasjonssjef

For mer informasjon:

Rickard Lindberg
Head Coach Norges Golfforbund
Mobil: +46 70 880 57 50
rickard.lindberg@golfforbundet.no 

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no  

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med rundt 100.000 medlemskap fordelt på 180 golfklubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway og utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no 

Til toppen