Inngår ny samarbeidsavtale: – Trenger mer kunnskap og innsikt

Golfforbundet og BTF Innsikt går sammen for å finne ut mer om den norske golferen. Avtalen skal komme hele Golf-Norge til gode.

– Vi har over tid sett behov for en profesjonell partner som kan bidra med økt innsikt og analyse av den norske golfspilleren. Mer kunnskap og forståelse er viktig for både rekrutteringen og ivaretakelsen av medlemmene våre, og spesielt i en periode med stor vekst, sier Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund (NGF).

Med 127.000 registrerte medlemskap er tallene i Golf-Norge høyere enn noen gang. I løpet av koronapandemien har norske golfklubber tatt imot over 30.000 nye spillere, og størst økning er det blant barn og unge, som ofte kan ha andre ønsker og krav. Samtidig har aktivitetsnivået på golfbanene nær doblet seg.

– Golfen har fått et historisk oppsving, og klubbene har håndtert veksten bra. Men når verden nå går tilbake til en ny normal, må vi finne ut mer om hvem som spiller golf, og hva de får ut av aktiviteten, sier Dag Inge Fjeld i BTF Innsikt.

Konsulentfirmaet ble etablert høsten 2011 med mål om å hjelpe bedrifter og organisasjoner til bedre resultater gjennom dypere målinnsikt. Sammen med kollegaene Jan Blichfeldt og Karl-Fredrik Tangen har Fjeld utviklet sitt eget analyseverktøy, Sosioraster, et veikart over hva som motiverer ulike målgrupper til å velge det ene framfor det andre.

– Heller ikke golfsporten kan hvile på laurbærene. NGF og klubbene må være forberedt på en tøffere konkurranse og en mer krevende medlemsmasse framover, poengterer Fjeld.

For å ruste seg i kampen, har partene nå signert en samarbeidsavtale som også innebærer at konsulentselskapet skal hjelpe til med golfens merkevarestrategi. BTF Innsikt får samtidig muligheten til å utvikle egne relasjoner og bidra i nettverksforumet NGF Club.

– Vi trenger fakta på bordet for å utvikle det norske golftilbudet videre, og sammen med BTF Innsikt vil vi hente ut kunnskap som skal komme både forbund, klubber og spillere til gode, understreker generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

For mer informasjon:

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær
Norges Golfforbund
TorAnders.Hanssen@golfforbundet.no 

Dag Inge Fjeld
BTF Innsikt
Tlf. 907 77 803
fjeld@btfinnsikt.no 

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef
Norges Golfforbund
Tlf. 930 28 866
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund:

Norges Golfforbund (NGF) er det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett, med rundt 127.000 medlemskap fordelt på 178 golfklubber og 165 golfbaner. NGF rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets tilsluttede golfklubber. NGFs oppgave er å følge opp Golftingets beslutninger, tilrettelegge for golfklubbenes aktivitet og bedre Golf-Norges rammebetingelser. I tillegg er NGF ansvarlig for toppidrettssatsingen Team Norway Golf og et landsdekkende turneringstilbud. Se www.golfforbundet.no 

Til toppen