Jon Karlsen slutter i Golfforbundet

Etter drøye fire år i Golfforbundet i rollene som Toppidrettsansvarlig og Head Coach for Team Norway Proff så har Jon Karlsen blitt enig med Generalsekretær Tor-Anders Hanssen om å skille lag.

- Vi vil takke Jon Karlsen for den jobben han har gjort for NGF. Under Jons ledelse har vi hatt sterk sportslig fremgang, samt at vi har tatt gode steg på veien mot å bygge en toppidrettskultur i norsk golf. Jon har hatt et brennende engasjement for golfidretten, og har bidratt til å skaffe NGF ulike avtaler som sikrer rammebetingelser for vår videre sportslige satsning, Når vi nå likevel velger å skille lag så er det fordi vi har sett behov for å endre retningen på vår Toppidrett- og Talentutviklingssatsning, sier Generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

- Jeg er takknemlig for muligheten jeg har hatt til å jobbe med å utvikle norsk elitegolf de siste årene. I samarbeid med herlige spillere, og dyktige kollegaer har vi tatt lange steg på veien mot å få etablert flere norske spillere på høyt internasjonalt nivå. Til tross for at jeg er uenig i prioriteringene i NGF sin nye satsning, så har jeg sterk tro på videre norske sportslige fremganger under ledelse av Rickard Lindberg, som er en dyktig og erfaren coach jeg har jobbet tett sammen med i mange år, sier Jon Karlsen

Begge parter er fornøyde med å ha inngått en avtale som gjør at man skilles som venner.

For mer informasjon:

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær Norges Golfforbund
Mobil: 99 31 19 22
toranders.hanssen@golfforbundet.no 


Jon Karlsen
Mobil: 404 54 550
jon.karlsen@hotmail.com  

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med rundt 100.000 medlemskap fordelt på 180 golfklubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway og utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no

 

Til toppen