Marit Wiig tar ikke gjenvalg

Marit Wiig har vært president i Norges Golfforbund i fire år. Nå takker golfens første kvinnelige president for seg.

Takker for seg
- Jeg har denne uken meddelt leder av valgkomiteen at jeg ikke stiller til gjenvalg som president for Norges Golfforbund, sier Marit Wiig.

Marit Wiig ble i 2015 valgt til den første kvinnelige golfpresidenten i forbundets da 67 år lange historie. Hun har i perioden også fungert som leder for Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

- Jeg er stolt av hva vi har fått til i min tid som tillitsvalgt og president, og vil benytte anledningen til å takke alle klubber og tillitsvalgte for et godt samarbeid, fortsetter Wiig.

Wiig kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, og har i tillegg nesten 40 år som tillitsvalgt i norsk idrett, hvorav verv innenfor golfen siden 1997 med unntak av perioden hun var ekspedisjonssjef (2010-2015).

Brenner fortsatt for golfen
Den avtroppende presidenten ser frem til å overlate et velfungerende NGF til et nytt styre.

- Vi har blant annet bremset medlemsnedgangen kraftig og vi har fantastiske resultater i toppidrettsarbeidet. Alt i alt opplever jeg en mye større nærhet mellom klubbene og NGF, og jeg synes å merke en generell optimisme i Golf-Norge, sier Wiig.

Selv om Wiig trekker seg fra det øverste vervet i Golf-Norge, har hun ingen planer med å gi seg som tillitsvalgt.

- Jeg brenner fortsatt like mye for golfen, og kommer garantert til å engasjere meg videre, men da nærmere selve aktiviteten, avslutter Wiig.

Nytt styre på plass i november
- Vi ønsker å takke Marit for en fantastisk jobb de siste fire årene. Hennes engasjement har vært udiskutabelt, og hun har stått frem med åpenhet og ærlighet i en tid der norsk idrett har manglet nettopp dette. Det er vår jobb å legge kabalen på nytt, og vi har tro på at vi skal finne en god løsning for Golf-Norge de neste årene, sier leder av valgkomiteen i NGF, Kjersti Jæger.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ventes å være klar i starten av oktober. Selve valget er en del av tingforhandlingene på Golftinget som arrangeres på Gardermoen 10. november.

###

Til redaksjonen:

- Foto: NGF/Ward

For mer informasjon:

Marit Wiig
President Norges Golfforbund
Mobil: 951 65 744
marit.wiig@online.no 

eller

Kjersti Jæger
Leder valgkomiteen Norges Golfforbund
Mobil: 959 47 322
jaeger@stavangeradvokatene.no 

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med rundt 100.000 medlemskap fordelt på 180 golfklubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway og utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no

Om Golftinget

Golftinget er NGFs høyeste myndighet og avholdes annethvert år i siste halvdel av november. Alle golfklubber tilsluttet NGF har stemmerett etter fordelingen én representant for klubber til og med 1000 medlemskap, og to representanter for klubber med mere enn 1000 medlemskap. I tillegg har NGFs styre stemmerett. Golftinget velger et styre som er høyeste myndighet i perioden mellom to Golfting. På Golftinget velges også kontrollkomité, valgkomité, lovutvalg samt disiplinær- og sanksjonsutvalg. Alle disse rapporterer til Golftinget og er ikke under styrets instruksjonsmyndighet.

Til toppen