Mener kommunens vedtak er feil

- Vil ta opp saken med Norges Idrettsforbund og departementet.

Kommunestyret i Ullensaker avslo forrige uke Miklagard Golfklubbs søknad om økonomisk hjelp og en lånegaranti. Avslaget begrunnes med en vurdering fra kommuneadvokaten som konkluderer med at en slik hjelp fra kommunen er i strid med EØS-regelverket. Norges Golfforbund reagerer på begrunnelsen.

- Vi er ikke enige i de juridiske vurderinger som ligger til grunn for kommunestyrets avslag på søknaden fra Miklagard golfklubb. Vi mener avgjørelsen har likhetstrekk med flere andre saker fra Golf-Norge hvor golfidretten ikke likebehandles med andre idretter. Saken har derfor prinsipiell interesse for oss, sier assisterende generalsekretær og jurist, Jens-Kristian Hansen i Norges Golfforbund.

Forbundet mener Ullensaker kommune kan gi Miklagard Golfklubb den økonomiske hjelpen og lånegarantien de trenger uten at dette vil være i strid med EØS-reglene om offentlig støtte.

- Vi opplever en politisk vilje fra Ullensaker kommune, men at denne stoppes av juridiske vurderinger fra kommunens advokater. Vi har derfor oversendt spørsmålet til Kulturdepartementet for å få en avklaring. Vi vil også be om en uttalelse fra Norges Idrettsforbund, samt at vi har bedt Ullensaker kommune om å foreta en ny vurdering basert på våre innspill, avslutter Hansen.

Til redaksjonen:
- Foto kan fritt benyttes tilknyttet saken mot kreditering NGF


For mer informasjon:

Jens-Kristian Hansen
Assisterende generalsekretær Norges Golfforbund
Mobil:909 26 722
E-post: jenskristian.hansen@golfforbundet.no   

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 930 28 866
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er ett av de største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 138.000 medlemskap fordelt på 172 golfklubber og 168 baner. Forbundet tilrettelegger for at golfklubbene kan gi et best mulig tilbud til sine medlemmer. I tillegg er NGF ansvarlig for toppidrettssatsingen Team Norway Golf for profesjonelle og amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra medlemsklubbene. Se www.golfforbundet.no  

Til toppen