Nytt rekordår for Golf-Norge

2021 ble et nytt rekordår for norske golfklubber. Antall medlemskap økte med 13 prosent – og veksten er størst blant barn og unge.

Nyttårstallene viser at norske golfklubber ved utgangen av 2021 hadde 125.727 registrerte medlemskap. Tallet har aldri vært høyere ved inngangen til et nytt år.

– Norske golfklubber har aldri hatt flere medlemmer, og utviklingen er naturligvis svært gledelig, sier Egil Hatling, president i Norges Golfforbund.

Den forrige rekorden skriver seg fra 2009 da klubbene hadde 125.388 medlemskap. Deretter falt aktiviteten i ti sammenhengende år til medlemstallet var nede i 95.445 i 2019.

– Som utendørsidrett på store områder hadde vi gode forutsetninger da pandemien rammet oss. Klubbene har gjort mye riktig de siste årene. I tillegg har vi fått fram en ny verdensstjerne i Viktor Hovland, som gir økt oppmerksomhet og inspirerer oss alle, kommenterer Hatling.

Medlemstallet økte med 16 prosent i 2020 og ytterligere 13 prosent i 2021. Samtidig har antall bestilte golfrunder mer enn doblet seg på to år.

I 2020 ble det booket over 1,8 millioner golfrunder på norske baner, en økning på hele 92 prosent fra året i forveien. Likevel fortsatte oppgangen i 2021. Tellingen stoppet på 1.937.550.

Det er spesielt yngre målgrupper som viser økende interesse. Antall juniorer i alderen 0 til 19 år har steget fra 7.084 til 13.449 siden utgangen av 2019; en økning på hele 90 prosent. For første gang er det flere medlemmer under 50 år enn over.

– I vår nye virksomhetsplan har vi klare mål for veien videre. Vi jobber hardt for å beholde alle de nye golferne. Samtidig ønsker vi oss flere barn og unge, spesielt jenter, samt flere kvinner, fastslår golfpresident Egil Hatling.

For selv om medlemstallet på kvinnesiden har økt de siste to årene, har veksten blant menn vært større. Ved utgangen av 2021 var det registrert 27.682 kvinner i norske golfklubber. Det utgjør en kvinneandel på 22 prosent.

Til redaksjonen

Tallene i pressemeldingen gjelder selskapsrunder booket i golfklubbenes administrasjonssyste (GolfBox), inkludert simulatorrunder. Turneringsrunder og ballrennerunder etc. er ikke inkludert.

For flere redaksjonelle saker om golf, se www.norskgolf.no  

Bilder vedrørende saken kan lastes ned fra https://we.tl/t-6jozzulr3Q
Bilder krediteres norskgolf.no

 

For mer informasjon

Egil Hatling
President Norges Golfforbund
Mobil: 928 10 150
egil.hatling@golfforbundet.no 

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no

For pressemeldinger fra NGF: http://www.golfforbundet.no/presse/pressemeldinger

For å abonnere på pressemeldinger fra NGF: https://catchup.catchmedia.no/h/r/FE9F4B994A5E08BA2540EF23F30FEDED

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 125.000 medlemskap fordelt på 174 golfklubber og 165 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway Golf, samt utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no.

Til toppen