Øyvind Krag Ingul ny president i golfforbundet

- Ser frem til å samarbeide tett med klubbene.

Øyvind Krag Ingul (58) skal lede Golf-Norge de neste to årene. Ingul, som representerer Byneset Golfklubb, ble enstemmig valgt da Norges Golfforbund (NGF) avholdt forbundsting på Gardermoen 5.november.

Øyvin Ingul er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Pitch i Trondheim, og har fungert som styremedlem i NGF siden 2021. Han har i mange år hatt forskjellige tillitsverv i Golf-Norge, blant annet som styreleder i Byneset Golfklubb og som kaptein for Norges golfdelegasjon i to ungdoms-OL.

- Jeg ser frem til å lede en fantastisk organisasjon som brenner for idretten vi alle er så glad i. Golftinget har gitt oss et klart mandat og tydelige signaler. Det nye styret skal forvalte denne tilliten på en klok og fornuftig måte, først og fremst gjennom godt samarbeid med klubbene, sier den nye golfpresidenten.

Det nye styret i Norges Golfforbund består av følgende:

President:         Øyvind Krag Ingul, Byneset (gjenvalg, ny posisjon)
Visepresident:     Vigdis Flaat Sørra, Hauger GK (ny) 
Styremedlem:     Magnus Boland Haugen, Haga GK (gjenvalg)
Styremedlem:    Anya Markhus, Sunnfjord Golfklubb (ny)
Styremedlem:    Stein Nilsen, Soon Golfklubb (ny)
Styremedlem:     Ole Berge Ramsnes, Stavanger Golfklubb (ny)
Styremedlem:     Anja Solevågseide, Ålesund Golfklubb (ny) 
Styremedlem:     Monica Wara, Tromsø Golfklubb (ny)

Totalt deltok 146 delegater fra 73 klubber på Golftinget som ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Golfidretten i Norge har hatt betydelig vekst siden 2020, og teller i dag 138 000 medlemskap, noe som gjør golf til ett av de største særforbundene i norsk idrett.

 

Til redaksjonen:

- Bilde av Ingul og det nye styret kan lastes ned HER mot kreditering NGF.
- For mer informasjon om Golftinget, se www.norskgolf.no    


For mer informasjon:

Øyvind Krag Ingul
President Norges Golfforbund
Mobil: 970 12 740 
oyvind@pitchstudio.no   

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 930 28 866
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

 

Om Norges Golfforbund

Om Norges Golfforbund
Norges Golfforbund (NGF) er ett av de største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 138.000 medlemskap fordelt på 172 golfklubber og 168 baner. Forbundet tilrettelegger for at golfklubbene kan gi et best mulig tilbud til sine medlemmer. I tillegg er NGF ansvarlig for toppidrettssatsingen Team Norway Golf for profesjonelle og amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra medlemsklubbene. Se www.golfforbundet.no 

Om Golftinget

Golftinget er NGFs høyeste myndighet og avholdes annethvert år i november. Alle golfklubber tilsluttet NGF har stemmerett etter fordelingen én representant for klubber til og med 300 medlemskap, to representanter for klubber med mellom 300 og 800 medlemskap, og tre representanter for klubber over 800 medlemmer. I tillegg har NGFs styre stemmerett. Golftinget velger et styre som er høyeste myndighet i perioden mellom to Golfting. På Golftinget velges også kontrollutvalg, revisor, valgkomité og lovutvalg som alle rapporterer til Golftinget.

 

Til toppen