Tryg og golfforbundet i nytt samarbeid

Gir landets 130.000 golfere gunstige forsikringsavtaler samtidig som golfklubbene mottar penger.

Norges Golfforbund og Tryg Forsikring har inngått en femårig samarbeidsavtale som innebærer forsikringer med rabatt til medlemmene og pengestøtte til golfklubbene.

Avtalen gir gode forsikringsavtaler for landets 130.000 golfere. Blant annet inkluderer reiseforsikringen en egen «Hole in One»-forsikring og 15.000 kroner i erstatning dersom golfutstyret skulle bli ødelagt eller forsinket på reise.

- Vi er glade over at Golfforbundet har valgt Tryg. Dette befester vår stilling som Norges beste forsikringsselskap for partnerkunder, sier norgessjef Espen Opedal i Tryg.

- Vi er svært fornøyde med avtalen, som i tillegg til gunstige forsikringsavtaler til alle landets golfere kan gi betydelige summer til driften av golf-Norge, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen i NGF. 

Avtalen innebærer en "grasrotandel" som sikrer den enkelte golfklubb en inntekt fra medlemmenes forsikringer. 

- Det er klubbene som leverer aktiviteten til alle landets golfere. Derfor har det vært selvsagt for oss at det også er klubbene som skal sitte igjen med størsteparten av fordelene i et slikt samarbeid, fortsetter Hanssen.

- Vi har inngått liknende avtaler med blant andre Norges Musikkorps Forbund, og ser at det ligger et betydelig inntektspotensial i en slik grasrotandel. Dette er vinn-vinn for Tryg og landets golfklubber, sier Espen Opedal.

Som et ekstra ledd i avtalen er det også inngått et samarbeid med DP World Tour-spiller Espen Kofstad.

- Skal vi få frem flere internasjonale golfere fra Norge er vi avhengig av å stimulere miljøene i golfklubbene. Gjennom denne avtalen viser Tryg at de ønsker å satse på Golf-Norge, noe som er veldig viktig for meg. Jeg håper flere ser verdien og potensialet i dette samarbeidet og blir med på laget, sier Kofstad.

Forsikringsavtalene vil være tilgjengelige for alle med medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF fra og med 7. mars.

Til redaksjonen:

Foto av omtalte personer kan lastes ned HER. Foto kan fritt benyttes mot kreditering.

For mer informasjon om samarbeidet, se HER.


For mer informasjon:

Ole Irgens
Kommunikasjonssjef Tryg
Mobil: 90 09 44 09
ole.irgens@tryg.no     

eller

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 930 28 866
tom.rosenvinge@golfforbundet.no 

Om Tryg

Tryg Forsikring er Skandinavias største skadeforsikringsselskap. Selskapets 7.000 ansatte sørger daglig for trygghet for 5,3 millioner kunder. Tryg har en særlig sterk posisjon innenfor partnermarkedet, og har blant annet Utdanningsforbundet, NITO og Norges Musikkorps Forbund som viktige partnerkunder.

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er ett av de største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 129.000 medlemskap fordelt på 174 golfklubber og 165 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for at golfklubbene kan gi et best mulig tilbud til sine medlemmer. I tillegg er NGF ansvarlig for toppidrettssatsingen Team Norway Golf for profesjonelle og amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no 

 

Til toppen