Uttak til Team Norway Golf

20 utøvere tatt ut til golfforbundets toppidrettssatsing i 2022.

Team Norway Golf er Norges Golfforbunds toppidrettssatsing. For 2022 er følgende profesjonelle og amatørutøvere tatt ut til å være med i satsingen:

Profesjonelle utøvere (turneringsserie i parentes):

 • Celine Borge, Vestfold GK (Epson Tour)
 • Maiken Bing Paulsen, Drammen GK (Ladies European Tour)
 • Espen Kofstad, Oslo GK (DP World Tour)
 • Elias Bertheussen, Byneset GK (Challenge Tour)
 • Kristian Krogh Johannessen, Drammen GK (Challenge Tour)
 • Jarand Arnøy, Fana GK (Challenge Tour)
 • Sebastian Eidsæther Syr, Losby GK (Nordic Golf League)

Amatørutøvere:

 • Mia Sandtorv Lussand, Fana GK / WANG Toppidrett
 • Silje Ohma, Fana GK / WANG Toppidrett
 • Vilde Marie Nystrøm, Stavanger GK / WANG Toppidrett
 • Anna Krekling, Oslo GK / University of Denver
 • Emilie Øverås,    Oslo GK / University of Alabama
 • Celine Brovold Sanne, Vestfold GK / WANG Toppidrett
 • Mats Ege, Stavanger GK / East Tennessee State University
 • Carl Didrik Meen Fosaas, Miklagard GK / Texas Technology University
 • Herman Vibe Sekne, Oslo GK / Purdue University
 • Bård Bjørnevik Skogen, Haugaland GK / Texas Technology University
 • Rune Bøkeid, Oppegård GK
 • Philip Bondestad, Drøbak GK / East Carolina University
 • Michael Mjaaseth, Oslo GK/ NTG 

– Vi har fått på plass en spennende gruppe med profesjonelle og amatørutøvere som alle har vist at de har forutsetninger for å lykkes internasjonalt i sin satsing. Vi gleder oss til å være med å tilrettelegge for disse utøverne i tett samarbeid med utøvernes klubber og utdanningsinstitusjoner, sier toppidrettssjef Øyvind Rojahn i Norges Golfforbund (NGF).

Team Norway Golf (TNG) skal utvikle utøvere og gjøre dem i stand til å etablere seg på et høyt internasjonalt nivå tilsvarende topp 250 på verdensrankingen for herrer og topp 125 på verdensrankingen for damer. Utøvere som tar del i Team Norway Golf får tilgang til NGFs støtteapparat bestående av coacher, fysioterapeut, fysisk trener og lege. I tillegg tilrettelegger TNG for treningssamlinger og turneringer, samt at utøvere får nyte godt av eventuelle samarbeidsavtaler.

Kriterier for uttak
Utøvere har fått tilbud om deltakelse basert på kriteriene resultat, prestasjoner samt utøvers utviklingsprosess. 

Samtlige utøvere som tilfredsstiller kriteriene, har fått tilbud om deltakelse i TNG. Unntaket er mannlige profesjonelle utøvere som har base utenfor Europa. 

– Vi skulle gjerne gitt et tilbud også til utøvere på det amerikanske kontinentet, men budsjettene er stramme, og vi har dessverre ikke kapasitet til å gi et tilfredsstillende tilbud til alle, sier toppidrettssjefen.

Ikke alle er med
Noen av de presumptivt beste profesjonelle utøverne har valgt å stå utenfor satsingen, noe som er helt uproblematisk for NGF.

– Det er mange veier til målet, og hver utøver må selv definere hva som passer best for seg selv. Vi mener at vi har lagt et løp innenfor de rammene vi har til rådighet og som vil bidra til at utøvere kan nå topp 125/250 i verden. Dersom noen mener det er best for dem å gå en annen vei, har vi full forståelse for det, sier Rojahn. 

Mange vil merke seg at Viktor Hovland ikke er en del av Team Norway Golf. 

– Viktor er nå bedre enn topp 250 i verden, og er derfor ikke en del av denne satsingen. På det nivået Viktor er nå, har han uansett tilgang til et mye bedre opplegg enn hva vi kan tilby fra Norge. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for at flere får muligheten til å nå toppen, avslutter Rojahn.

Til redaksjonen:

 • For bilder av utøvere, ta kontakt med kommunikasjonssjef.

For mer informasjon:

Øyvind Rojahn
Toppidrettssjef Norges Golfforbund
Mobil: 934 57 044
oyvind.rojahn@golfforbundet.no  

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no  

Om TEAM NORWAY GOLF

Team Norway Golf (TNG) er Norges Golfforbunds toppidrettssatsing. Satsingen skal utvikle utøvere og gjøre dem i stand til å etablerer seg på et høyt internasjonalt nivå tilsvarende topp 250 på verdensrankingen for herrer og 125 på verdensrankingen for damer. Utøvere som tar del i Team Norway Golf får tilgang til NGFs støtteapparat bestående av coacher, fysioterapeut, fysisk trener og lege. I tillegg tilrettelegger TNG for treningssamlinger og turneringer, samt at utøvere får nyte godt av samarbeidsavtaler. Se https://www.golfforbundet.no/spiller/toppidrett/team-norway-golf/  

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 125.000 medlemskap fordelt på 174 golfklubber og 165 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på proffsatsingen Team Norway Golf, samt utvikling av amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no  

Til toppen