Uttak til Team Norway Golf

15 utøvere tatt ut til golfforbundets elitesatsing i 2023.

Team Norway Golf er Norges Golfforbunds elitesatsing for utvalgte utøvere. For 2023 er følgende profesjonelle og amatørutøvere tatt ut til å være med i satsingen:

Profesjonelle utøvere (turneringsserie i parentes):
- Celine Borge, Vestfold GK (LPGA Tour)
- Maiken Bing Paulsen, Drammen GK (Ladies European Tour)
- Madelene Stavnar, Vestfold GK ((Ladies European Tour)
- Espen Kofstad, Oslo GK (DP World Tour)
- Elias Bertheussen, Byneset GK (Challenge Tour)
- Kristian Krogh Johannessen, Drammen GK (DP World Tour)
- Jarand Arnøy, Fana GK (Challenge Tour/Nordic Golf League)

Amatørutøvere (utdanningssted i parentes):
- Mia Sandtorv Lussand, Fana GK (University of South Carolina)
- Silje Ohma, Fana GK (Baylor University)
- Vilde Marie Nystrøm, Stavanger GK (University of North Carolina)
- Celine Brovold Sanne, Vestfold GK (WANG Toppidrett)
- Mats Ege, Stavanger GK (East Tennessee State University)
- Herman Vibe Sekne, Oslo GK (Purdue University)
- Bård Bjørnevik Skogen, Haugaland GK (Texas Technology University)
- Michael Mjaaseth, Oslo GK (Arizona State University) 

Team Norway Golf (TNG) skal bistå utøvere i egen utvikling, og være en bidragsyter til å gjøre dem i stand til å etablere seg på et høyt internasjonalt nivå tilsvarende topp 250 på verdensrankingen for herrer og topp 125 for damer. Utøvere som tar del i TNG får tilgang til NGFs støtteapparat bestående av coacher, fysioterapeut, fysisk trener og lege. I tillegg tilrettelegger TNG for treningssamlinger og turneringer, samt at utøvere får nyte godt av eventuelle samarbeidsavtaler.

Kriterier for uttak

Utøvere har fått tilbud om deltakelse basert på kriteriene resultat, prestasjoner samt utøvers utviklingsprosess. 

Noen av de presumptivt beste profesjonelle utøverne har valgt å stå utenfor satsingen, noe som er helt uproblematisk for NGF.

 

Red.adm: Deler av teksten i den opprinnelige pressemeldingen er fjernet da den var noe upresis.

Til redaksjonen:

For bilder av utøvere, ta kontakt med kommunikasjonssjef.

For mer informasjon:

Øyvind Rojahn
Toppidrettssjef Norges Golfforbund
Mobil: 934 57 044
oyvind.rojahn@golfforbundet.no  

Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef Norges Golfforbund
Mobil: 93 02 88 66
tom.rosenvinge@golfforbundet.no  

Om Team Norway Golf

Team Norway Golf (TNG) er Norges Golfforbunds toppidrettssatsing. Satsingen skal utvikle utøvere og gjøre dem i stand til å etablerer seg på et høyt internasjonalt nivå tilsvarende topp 250 på verdensrankingen for herrer og 125 på verdensrankingen for damer. Utøvere som tar del i Team Norway Golf får tilgang til NGFs støtteapparat bestående av coacher, fysioterapeut, fysisk trener og lege. I tillegg tilrettelegger TNG for treningssamlinger og turneringer, samt at utøvere får nyte godt av samarbeidsavtaler. Se https://www.golfforbundet.no/spiller/toppidrett/team-norway-golf/  

Om Norges Golfforbund

Norges Golfforbund (NGF) er ett av de største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 129.000 medlemskap fordelt på 178 golfklubber og 167 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for at golfklubbene kan gi et best mulig tilbud til sine medlemmer. I tillegg er NGF ansvarlig for toppidrettssatsingen Team Norway Golf for profesjonelle og amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no    

Til toppen