NB! EGA Handicap System 2016-2019 gjelder i Norge frem til 28. februar 2020.

European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000, og en oversatt og bearbeidet versjon ble innført i Norge fra 1. januar 2001.

Systemet var svært likt det systemet som ble innført av Council of National Golf Unions (CONGU) i 1983, og som ble benyttet av NGF med små endringer i perioden 1983– 2000.

USGA Course Rating System ble innført i Norge i 1996 etter USGAs godkjennelse av 1. august 1995.

Siste versjon av EGA Handicap System ble revidert av EGA i 2015 og de nye bestemmelsene har gyldighet i 2016-2019.

EGA Handicap System 2016-2019 på EGAs hjemmesider.

Selv om handicaptellende selskapsrunder og handicaptellende turneringsrunder er en viktig faktor i golf, er det mange spilleformer golfere bør prøve ut, som et morsomt og spennende alternativ til "Stableford". Sjekk ut dokumentet Spilleformer.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club