Golfen har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele seks ulike handicapsystemer og hvordan handicap utregnes. Disse fungerer bare der de gjelder og kan i liten grad konverteres fra det ene systemet til det andre. Fra 2020 forenes disse til ett globalt handicapsystem og planlagt oppstart i Norge er i løpet av januar 2020.

Noen av de viktigste høydepunktene i WHS:

  • Ditt handicap blir gjennomsnittet av det handicapet du spilte til i de åtte beste av de siste 20 rundene
  • Handicapkategorier forsvinner
  • Alle (uavhengig av handicap) kan spille handicaptellende selskapsrunder eller handicaptellende turneringsrunder over 9 eller 18 hull
  • Runder over 10 eller flere hull kan også være handicaptellende i noen situasjoner
  • Høyeste handicap er 54,0
  • Du registrerer enten din score hull for hull eller en justert bruttoscore totalt for runden
  • Du behøver ikke registrere eller meddele før start at du skal spille en handicaptellende runde.

Hva skjer med mitt handicap i overgangen til nytt handicapsystem?

Dine handicaptellende runder registrert i GolfBox i perioden 2017-2019 blir brukt til å beregne nytt handicap. Resultatene fra de 20 siste av disse rundene blir omregnet til det handicapet du spilte til i de rundene.

Hva skjer om jeg har færre enn 20 runder registrert før overgangen?

Da beregnes gjennomsnittet på et færre antall runder, i forhold til hvor mange runder du har registrert.

Jeg har bare registrert Stableford-poengsum på mine runder i GolfBox. Kan disse brukes til å beregne nytt handicap?

Ja, selv om du bare har registrert en Stableford-poengsum vil disse bli brukt til å beregne det handicapet du spilte til i de rundene.

Kan mitt handicap bli endret mye ved overgangen?

Det er vanskelig å forutsi om eller hvor mye ditt nye handicap blir endret i forhold til ditt "gamle" EGA handicap. Det kan bli høyere, lavere eller det samme. Dette avhenger av hvilke runder du har registrert og hvor mange runder du har registrert. Har du f.eks. bare registrert gode runder kan det påvirke, men har du registrert alle dine handicaptellende runder vil det mest sannsynlig ikke bli endret noe særlig. Kanskje ett slag opp eller ned. Spillere som er på vei opp i handicap vil generelt få et noe høyere handicap.

Hvordan beregnes handicap?

Ditt handicap blir gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 registrerte handicaptellende rundene. Det eneste du som spiller behøver å tenke på er å spille runden og registrere resultatet i GolfBox snarest mulig etterpå, og aller helst i løpet av den samme dagen du spilte runden. Da beregner GolfBox nytt handicap i løpet av påfølgende natt.

Hva beregnes gjennomsnittet på?

Gjennomsnittet beregnes på et nytt begrep som kalles «Handicap spilt til» (Score Differential). Det er det handicapet du faktisk spilte til på runden. Du behøver ikke å regne ut dette for det gjør GolfBox automatisk etter at du har registrert din score, antall slag, hull for hull, alternativt en justert bruttoscore totalt for runden i GolfBox.

Hvis du f.eks. har handicap 21,6, men spilte til handicap 19,1 i den runden, er det verdien 19,1 som blir lagret som én av de siste 20 scorene.

Forsvinner Stableford?

Nei, Stableford som konkurranseform lever i beste velgående, men brukes ikke lenger til handicapformål eller til å regulere handicap. Du kan fortsatt spille så mye Stableford du vil, men husk å notere hvor mange slag du bruker på hvert hull slik at du kan registrere hullscore (antall slag) når du skal registrere runden i GolfBox etterpå. 

Hvor kan jeg stille spørsmål om WHS?

Send en e-post til handicap@golfforbundet.no hvis du har noen spørsmål som du ikke finner svaret på på disse sidene.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club