Vil en runde være handicaptellende hvis det er ballplassering?

Ja, men forutsatt at den lokale regelen om ballplassering er iht. Forslag lokale regler.

Det vil si at teksten i den lokale regelen om ballplassering er slik den er skrevet i Forslag lokale regler, og at området for ballplassering bare er i det kortklipte området i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis Komiteen utvider området for ballplassering til hele det generelle området, altså områder utenfor det kortklipte, er runden ikke handicaptellende.

Vil en runde være handicaptellende hvis det er provisoriske greener?

Ja, forutsatt at det ikke er flere enn to provisoriske greener på en 18 hulls bane og én på en 9 hulls bane.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club