Handicap er din dokumentasjon på din «demonstrerte spillestyrke», og er et tall med én desimal (f.eks. 15,6). Ut ifra ditt handicap leser du av ditt Spillehandicap på Slopetabellen. Spillehandicap er det antallet handicapslag du får på den aktuelle banen fra det valgte utslagsstedet.

Når du skal spille en bane velger du først utslagssted (f.eks. tee 48, tee 56, rød eller gul). Hvert utslagssted har en egen baneverdi og slopeverdi, og disse to verdiene benyttes for å konvertere ditt handicap til ditt spillehandicap fra det valgte utslagsstedet.

Alle baner i verden skal "slopes", slik alle banene i Norge er "slopet", altså at hvert utslagssted på hver golfbane har en gyldig baneverdi og slopeverdi.

Hva er handicapgodtgjørelse (reduksjon av Spillehandicap)?

Basert på statistikk har man kommet frem til at hvis spillere, når det er store forskjeller i demonstrert spillestyrke (altså handicap) skal konkurrere mot hverandre i noen spilleformer, er det mest rettferdig å redusere spillernes Spillehandicap noe. Det anbefales normalt i parturneringer som f.eks. Four-Ball og Foursome.

I individuelt slagspill (inkl. Stableford) anbefales fullt Spillehandicap (100 %) og full differanse i individuelt matchspill.

Er det turneringshandicap i WHS?

Nei, begrepet turneringshandicap forsvinner.

Blir det en maksgrense på hvor mye handicap kan gå opp pr. år?

Det blir et tak (cap) som innebærer at du ikke kan gå opp mer enn 5,0 over ditt laveste handicap du har hatt i løpet av de siste 12 månedene før den sist spilte runden. Dette forutsetter at du har minst 20 registrerte runder i GolfBox.

Kan mitt handicap gå over 36,0?

Ja, men ikke høyere enn 54,0. Alle handicapgrupper forsvinner og alle golfere tilhører dermed den samme «kategorien» med de samme forutsetningene.

Hvor ofte blir mitt handicap oppdatert?

Ditt handicap blir oppdatert etter hver runde du registrerer i GolfBox. Registrerer du runden samme dag som du har spilt (sterkt anbefalt) blir ditt nye handicap synlig i GolfBox påfølgende morgen. Dette siden systemet må gjøre en beregning av ev. Spilleforhold justering (PCC) for den aktuelle banen for den aktuelle dagen. PCC erstatter dagens CBA og innvirker på alle runder, også selskpsrunder, spilt på en bestemt bane på en bestemt dag.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club