Amatørreglene

I golf er hovedhensikten med amatørreglene å skille mellom amatør golfere og golfere som ikke er amatører, såkalte non-amatører eller profesjonelle, for å beskytte spillets integritet ved å minimere presset på golfreglene og handicapreglene. Amatørreglene begrenser bl.a. typen og verdien på en premie en amatør tillates å motta basert på prestasjonen i en konkurranse.

En amatør kan bare miste sin amatørstatus i de følgende fire tilfeller:

 • Takker ja til en premie med en høyere verdi enn verdigrensen på 10 000 NOK (opp fra 9 000,- i 2023) eller takker ja til en pengepremie i en handicap konkurranse, eller
 • Spiller som profesjonell, eller
 • Takker ja til betaling for å drive instruksjon, men unntak finnes, eller
 • Er ansatt som pro eller har medlemskap i en organisasjon for profesjonelle golfere.

Amatører kan:

 • Motta økonomiske fordeler og inntekter fra sponsorer.
 • Vinne pengepremier i rene scratch konkurranser, men bare inntil NOK 10 000,- (opp fra 9 000,- i 2023)
 • Vinne gavepremier i handicapkonkurranser med en verdi inntil NOK 10 000,- (opp fra NOK 9 000,- i 2023).
 • Tiden det tar for en non-amatør å få tilbake sin amatørstatus er normalt min. 6 mnd.

De ovenstående premietypene og premieverdigrensene gjelder bare i forbindelse med såkalte «tee-til-hull» konkurranser, altså når det spilles ett eller flere hull i en runde på en golfbane eller golfsimulator, når en score er involvert.

MEN, merk særlig følgende:

 • Amatører kan ikke motta pengepremier i handicapkonkurranser.
 • Amatører kan som hovedregel ikke motta betaling eller være ansatt for å drive instruksjon, men det finnes noen unntak.
 • Amatører kan ikke være medlem i en profesjonell organisasjon (f.eks. PGA).

For mer informasjon om amatørreglene, last ned reglene og veiledningen til reglene fra denne siden.

Collegegolf

En amatør som vurderer å spille golf på college har selv ansvaret for å undersøke hva som gjelder og hvilke krav som stilles til en elev. NCAA og andre organisasjoner som styrer collegeidrett kan ha andre regler om å motta pengepremier.

Se også anbefaling fra NGF i vedlegget "College og pengepremier".

Ved spørsmål om amatørreglene, vennligst kontakt NGF på turnering@golfforbundet.no

Les mer om amatørreglene på R&As hjemmesider.

Gjeninnsettelse som amatør

Non-amatører/profesjonelle som ønsker å få tilbake sin amatørstatus må søke NGF om dette, iht. regel 5. Lenke til søknadsskjema nedenfor

Søknadsskjema om gjeninnsettelse som amatør.

Til toppen