Word Handicap System (WHS)

Golfen har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele seks ulike handicapsystemer og hvordan handicap ble utregnet. Disse fungerte bare der de gjaldt og kunne i liten grad konverteres fra det ene systemet til det andre. Fra 2020 ble disse forent til ett globalt handicapsystem og oppstart i Norge var 1. mars 2020. Fra 1. januar 2024 gjelder den første reviderte versjonen av WHS.

 

World Handicap system i norge

WHS finnes i en europeisk versjon, som på noen områder er litt ulik WHS versjoner som benyttes i andre verdensdeler. Det er noe funksjonalitet i den europeiske versjonen som ikke finnes i andre og motsatt. Det er derfor viktig å være klar over at en "handicapregelbok" i én verdensdel ikke gjelder i en annen verdensdel. Den norske utgaven av handicapreglene er en oversatt versjon av den europeiske versjonen, med enkelte norske tilpasninger. Det vil derfor være noen små ulikheter mellom europeiske land for å ta høyde for ulike golfkulturer.

Klikk på bildet for å laste ned handicapreglene som gjelder i Norge.

Noen av de viktigste høydepunktene i WHS:
  • Ditt handicap er gjennomsnittet av det handicapet du spilte til i de åtte beste av de siste 20 rundene.
  • Alle (uavhengig av handicap) kan spille handicaptellende selskapsrunder eller handicaptellende turneringsrunder over 9 eller 18 hull.
  • Runder over 10 eller flere hull kan også være handicaptellende i noen situasjoner.
  • Høyeste handicap er 54,0.
  • Du registrerer din score hull for hull, og GolfBox regner ut justert bruttoscore totalt for runden, og hvilket handicap du spilte til.
  • Alle handicaptellende runder skal registreres, men du behøver ikke registrere eller meddele før start at du skal spille en handicaptellende runde. 
Noen av fordelene med WHS:
  • Riktig handicap. Et gjennomsnitt-system reagerer raskt på endringer og gir deg et godt bilde på din demonstrerte spillestyrke.
  • Korte runder. Alle golfere kan registrere runder på 9 eller flere hull. Det gjør det mulig å kunne registrere flere handicaptellende runder hvis du ikke kan eller har mulighet til å spille 18 hull.
  • Globalt. Ditt handicap kan sammenlignes med spillere fra hele verden. Når du spiller utenlands kan du spille mot andre spillere på like vilkår, uansett land.

Hvordan beregnes handicap?

Ditt handicap er gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 registrerte handicaptellende rundene. Det eneste du som spiller behøver å tenke på er å spille runden og registrere resultatet i GolfBox snarest mulig etterpå, og aller helst i løpet av den samme dagen du spilte runden. Da beregner GolfBox nytt handicap i løpet av påfølgende natt og neste morgen kan du se om ditt handicap er blitt endret etter den siste runden.

 

Stableford

Stableford er en konkurranseform (se regel 21.1 i golfreglene), og Stableford-poengene brukes ikke til å regulere handicap. Når du spiller Stableford, husk derfor å notere hvor mange slag du bruker på hvert hull slik at du kan registrere hullscore (antall slag) - når du skal registrere runden i GolfBox etterpå. 

 

Hvor kan jeg stille spørsmål om handicap og WHS?

Som spiller skal du kontakte handicapkomiteen i din hjemmeklubb. De er ansvarlig for å følge opp deg og ditt handicap og skal kunne besvare dine handicapspørsmål. Kontaktinfo finner du på hjemmeklubbens nettsider.

Handicapkomiteen kan sende en e-post til handicap@golfforbundet.no hvis den har noen spørsmål som den ikke finner svaret på på disse sidene.

 
Nedenfor finner du undersider med mye informasjon om WHS.
Til toppen