Golfen har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele seks ulike handicapsystemer og hvordan handicap ble utregnet. Disse fungerte bare der de gjaldt og kunne i liten grad konverteres fra det ene systemet til det andre. Fra 2020 ble disse forent til ett globalt handicapsystem og oppstart i Norge var 1. mars 2020.

World Handicap system i norge

WHS finnes i en europeisk versjon, som på noen områder er litt ulik WHS versjoner som benyttes i andre verdensdeler. Det er noe funksjonalitet i den europeiske versjonen som ikke finnes i andre og motsatt. Det er derfor viktig å være klar over at en "handicapregelbok" i én verdensdel ikke gjelder i en annen verdensdel. Den norske utgaven av handicapreglene er en oversatt versjon av den europeiske versjonen, med enkelte norske tilpasninger. Det vil derfor være noen små ulikheter mellom europeiske land for å ta høyde for ulike golfkulturer.

Klikk på bildet for å laste ned handicapreglene som gjelder i Norge.

Noen av de viktigste høydepunktene i WHS:

  • Ditt handicap er gjennomsnittet av det handicapet du spilte til i de åtte beste av de siste 20 rundene
  • Det er ingen handicapkategorier
  • Alle (uavhengig av handicap) kan spille handicaptellende selskapsrunder eller handicaptellende turneringsrunder over 9 eller 18 hull
  • Runder over 10 eller flere hull kan også være handicaptellende i noen situasjoner
  • Høyeste handicap er 54,0
  • Du registrerer din score hull for hull, og GolfBox regner ut justert bruttoscore totalt for runden
  • Alle handicaptellende runder skal registreres, men du behøver ikke registrere eller meddele før start at du skal spille en handicaptellende runde. 

Noen av fordelene med whs:

  • Riktigere. Et gjennomsnitt system reagerer raskere på endringer og gjenspeiler din spillestyrke bedre enn det tidligere handicapsystemet, som i stor grad baserte seg på din beste prestasjon, som kan ha vært for lenge siden.
  • Kortere runder. Alle golfere kan registrere runder på 9 eller flere hull. Det gjør det mulig å kunne registrere flere handicaptellende runder hvis du ikke kan eller har mulighet til å spille 18 hull.
  • Globalt. Ditt handicap kan sammenlignes med spillere fra hele verden. Når du spiller utenlands kan du spille mot andre spillere på like vilkår, uansett land.

Hvordan beregnes handicap?

Ditt handicap er gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 registrerte handicaptellende rundene. Det eneste du som spiller behøver å tenke på er å spille runden og registrere resultatet i GolfBox snarest mulig etterpå, og aller helst i løpet av den samme dagen du spilte runden. Da beregner GolfBox nytt handicap i løpet av påfølgende natt og neste morgen kan du se om ditt handicap er blitt endret etter den siste runden.

Hva beregnes gjennomsnittet på?

Gjennomsnittet beregnes på et begrep som kalles «Handicap spilt til» (Score Differential). Det er det handicapet du faktisk spilte til på runden. Du behøver ikke å regne ut dette for det gjør GolfBox automatisk etter at du har registrert din score, antall slag, hull for hull, i GolfBox.

Hvis du f.eks. har handicap 21,6, men spilte til handicap 19,1 i den runden, er det verdien 19,1 som blir lagret som én av de siste 20 scorene.

Stableford

Stableford er en konkurranseform (se regel 21.1 i golfreglene), og Stableford-poengene brukes ikke til handicapformål eller til å regulere handicap. Dette betyr at det ikke er antall Stableford poeng som avgjør om ditt handicap blir endret etter en runde, slik som før 2020, men antall slag du brukte på hvert hull.

Når du spiller Stableford, husk derfor å notere hvor mange slag du bruker på hvert hull slik at du kan registrere hullscore (antall slag) - eller summere totalscoren - når du skal registrere runden i GolfBox etterpå. 

Kan jeg plukke opp ballen og hva er maks antall slag på hvert hull?

Hvis spilleformen tillater at du kan plukke opp ballen er svaret ja. Se mer informasjon om netto dobbel bogey og justert bruttoscore i undermenyen nedenfor. 

Hvor kan jeg stille spørsmål om handicap og WHS?

Som spiller skal du først og fremst kontakte handicapkomiteen i hjemmeklubben. De er ansvarlig for å følge opp deg og ditt handicap og skal kunne besvare dine handicapspørsmål. Kontaktinfo finner du på hjemmeklubbens nettsider.

Handicapkomiteen kan sende en e-post til handicap@golfforbundet.no hvis den har noen spørsmål som den ikke finner svaret på på disse sidene.

Nedenfor finner du undersider med mye informasjon om WHS.

Handicapreglene (regelboken)

Les mer

"Mitt nye handicap er feil!!!!"

Les mer

Overgangen til WHS 1. mars 2020

Les mer

Videoer om WHS

Les mer

Handicap spilt til

Les mer

Gjennomsnittsberegningen av handicap

Les mer

Handicap og Spillehandicap

Les mer

Netto dobbel bogey og justert bruttoscore

Les mer

Registrere runder i GolfBox

Les mer

Runder over 9 eller flere hull

Les mer

Handicaptellende spilleformer

Les mer

Laveste handicap og Soft Cap og Hard Cap

Les mer

Handicaptellende runder spilt i utlandet

Les mer

Medlem i klubber i ulike land

Les mer

Spilleforhold justering (PCC)

Les mer

Hvordan etablere handicap

Les mer

Ballplassering og provisoriske greener

Les mer

Handicapkomiteen

Les mer
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club