I World Handicap System kan alle spille handicaptellende runder over 9 eller flere hull, uavhengig av handicap.

En runde over 9 eller flere hull skaleres opp til en 18-hulls justert bruttoscore for å kunne beregne handicap spilt til.

Du registrerer de spilte hullene i GolfBox og GolfBox ordner resten. Husk at du må spille hullene i riktig rekkefølge, som angitt på scorekortet.

Hvordan skaleres en 9-hulls runde til en 18-hulls justert bruttoscore

Har du spilt 9 hull mangler du score fra 9 hull for å få en 18-hulls score.

De 9 hullene som blir brukt for å skalere opp til en 18-hulls score er de 9 hullene som ikke er spilt

På de 9 hullene du ikke har spilt (f. eks. banens siste 9, hvis du spilte banens første 9) beregner GolfBox netto par på alle de 9 uspilte hullene + ett slag på det første uspilte hullet (det vil si banens hull 10).

Hvordan skaleres en runde over 10-13 hull til en 18-hulls justert bruttoscore

GolfBox beregner netto par på de uspilte hullene + ett slag på det første uspilte hullet.

Hvordan skaleres en runde over 14 eller flere hull til en 18-hulls justert bruttoscore

GolfBox beregner netto par på de uspilte hullene.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club