Det er noen krav til en bane for at den er handicaptellende, og følgende krav må være til stede:

Gyldig bane- og slopeverdi og banens lengde

Har banen en gyldig "slopetabell"? Da har den en gyldig bane- og slopeverdi, og er i utgangspunktet handicaptellende, forutsatt at banens lengde ikke avviker mer enn følgende:

Alle baner er oppmålt fra faste målepunkter. Hvis banens lengde over 18 hull avviker mer enn 100 meter (kortere eller lengre) enn den offisielle lengden, er banen ikke handicaptellende. Tilsvarende er 50 meter over 9 hull.

Noen ganger kan utslagsmerkene være plassert på steder som gjør banen for kort eller for lang i forhold til offisiell lengde. Man må ha dette i bakhodet når utslagsmerkene plasseres ut.

Kan en runde være handicaptellende hvis det er ballplassering?

Ja, men forutsatt at den lokale regelen om ballplassering er iht. Mal lokal regel E-3.

Det vil si at teksten i den lokale regelen om ballplassering er slik den er skrevet i Maler lokale regler (se nedenfor), og at området for ballplassering bare er i det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis Komiteen utvider området for ballplassering til hele det generelle området, altså områder utenfor det kortklipte, er runden ikke handicaptellende.

Følgende tekst må benyttes i lokale regler:

Når noen del av en spillers ball berører en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere <eller identifiser et spesifikt område slik som fairway på hull 6>, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: <Spesifiser størrelse på fritaksområde, slik som én køllelengde, ett scorekort eller 15 cm> fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i det generelle området.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Men, med det formål å bruke regel 14.2e - spilleren har bare valgt punktet hvor ballen skal plasseres når ballen har blitt lagt ned, og spilleren har sluppet ballen med den hensikt at den ballen skal være i spill.

Etter at en ball har blitt plassert og er i spill etter denne lokale regelen, hvis spilleren deretter fortsetter etter en annen regel som gir fritak, kan denne lokale regelen bli brukt på nytt.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Kan en runde være handicaptellende hvis det er provisoriske greener?

Ja, forutsatt at det ikke er flere enn to provisoriske greener på en 18 hulls bane og én på en 9 hulls bane.

Kan en runde være handicaptellende hvis én, flere eller alle bunkere er fyllt av midlertidig vann?

Selv om én, flere eller alle bunkere på banen er overfyllt av midlertidig vann, er banen fortsatt handicaptellende. Dette såkalte unormale baneforholdet påvirker ikke bane- og slopeverdien mer enn at handicaptellende runder kan spilles på banen. 

 

d

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club