Handicapkomiteen

Handicapkomiteen har en viktig rolle i administrasjonen av en spillers handicap, og har verktøy for å kunne gripe inn hvis beregnet handicap ikke lenger gjenspeiler spillerens demonstrerte spillestyrke. Hvis de blir brukt riktig, er disse verktøyene designet for å sikre at spillerne behandles rettferdig og likt fra klubb til klubb.

Alle klubber må ha en handicapkomité. Handicapkomiteens leder oppnevnes av klubbens styre, og kontaktinformasjon til komiteens leder skal være registrert i GolfBox.

Handicapkomiteen skal bl.a.:

  • Gjennomføre handicaprevisjon minimum én gang hvert år
  • Gjennomføre handicaprevisjon på forespørsel fra spilleren eller andre spillere
  • Justere en spillers handicap hvis det er informasjon som tyder på at en spiller har feil handicap
  • Informere og veilede medlemmer om handicapreglene og svare på handicapspørsmål
  • Ta affære når medlemmer bevisst manipulerer handicap eller bevisst unnlater å følge reglene
  • Vurdere om banen er handicaptellende og sørge for at baneverdi og slopeverdi blir oppdatert hvis det gjøres vesentlige endringer på banen
  • Påse at handicapreglene blir fulgt av medlemmene
  • Når et medlem bytter hjemmeklubb, informere den nye klubben om spillerens handicaphistorikk
  • Hjelpe nye golfere i å komme igang med å registrere handicaptellende runder.

De fleste av handicapkomiteens oppgaver løses mer eller mindre automatisk gjennom GolfBox, men det er tilfeller hvor flere personer må sette seg ned å diskutere en problemstilling. Handicapkomiteen bør bestå av tre medlemmer som best mulig reflekterer klubbens medlemsmasse. 

NB! Alle klubber må i GolfBox registrere kontaktinformasjonen til leder av klubbens Handicapkomité.

Til toppen