Handicaptellende runder i WHS og som kan bli registrert er:

  • 9-hulls runder, eller
  • 18-hulls runder.

Hva som kan registreres etter runden må være bestemt før runden startet.

Hvis det er bestemt at det skal spilles 18 hull, må det registreres en 18-hulls runde.

Hvis det er bestemt at det skal spilles 9 hull, må det registreres en 9-hulls runde, og det må på forhånd være bestemt om hullene 1-9 eller 10-18 skal spilles.

Etter å ha spilt 18 hull kan man ikke registrere enten første ni eller siste ni som en 9-hulls runde, eller både første ni og siste ni som to separate 9-hulls runder.

Altså, enten spiller og registrerer man en 9-hulls runde, eller så spiller og registrerer man  en 18-hulls runde.

Noen ganger kan man ha bestemt seg på forhånd for å spille en 9-hulls runde, men etter at de ni hullene er spilt har man lyst/mulighet til å fortsette og enten spille noen hull til eller å spille alle 18 hull.

Det som da skal registreres er det som var utgangspunktet og bestemt før runden startet, altså en 9-hulls runde.

Man kan altså ikke etter å ha spilt 18 hull, bestemme seg for hvor mange hull eller hvilke hull som registreres.  

Avbrutt runde

I noen situasjoner kan en avbrutt runde bli registrert, men da må minst 10 hull være spilt, og det er noen forutsetninger som gjelder. Se regel 3.2 i handicapreglene.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club