Hvordan etablere handicap

Hvordan etablerer en ny golfer handicap?

En ny golfer spiller minst én runde over 9 eller 18 hull slik at han/hun får registrert en godkjent score. Dermed vil GolfBox kunne beregne om spillerens første handicap starter på 54,0 eller lavere.

Etter hver nye runde blir handicap beregnet ut ifra hvor mange runder som er registrert, inntil det er minst 20 runder registrert i GolfBox og beregningen «beste 8 av 20» brukes.

Det er viktig at Handicapkomiteen viser en ny golfer hvordan man finner Spillehandicap, hvordan handicapslag fordeles på hullene etter hullenes indeks, hvordan scorekortet fylles ut og hvordan en score registreres i GolfBox etterpå.

Til toppen