Jeg er medlem i en klubb i Norge og en klubb i utlandet. Hvilken klubb håndterer mitt handicap?

Den klubben du har valgt som hjemmeklubb er den klubben som har ansvaret for ditt handicap. Selv om WHS i bunn og grunn er likt over hele verden har hvert lands golfforbund hatt muligheten til å ta noen nasjonale valg. Et eksempel på slike nasjonale valg er hvor mange hull som må bli spilt i en handicaptellende runde. I Norge har vi valgt å tillate handicaptellende runder over 9 eller 18 hull, men også runder over 10 eller flere hull, mens andre land har valgt at en handicaptellende runde bare kan være over 18 hull.

Hvis du f.eks. er medlem i en klubb i både Norge og Portugal blir den norske klubben automatisk din hjemmeklubb i Norge og den portugisiske klubben din hjemmeklubb i Portugal.

Du må da registrere alle dine handicaptellende runder i de aktuelle landenes systemer.

Merk at det kan være en liten forskjell mellom handicapet som er beregnet i Norge (gjennom GolfBox) og det handicapet som er beregnet i det utenlandske systemet.

Hvis du for eksempel er medlem i en klubb i både Norge og i Portugal gjelder følgende:

  • Du må registrere enhver handicaptellende runde, uavhengig av hvor den spilles, både i GolfBox og det portugisiske systemet
  • Du får et handicap i Norge og et handicap i Portugal. Disse to handicapene kan være noe ulike siden Norge og Portugal har gjort ulike valg.
  • Når du spiller i Portugal bruker du ditt portugisiske handicap.
  • Når du spiller i Norge bruker du ditt norske handicap (fra GolfBox).
  • Når du spiller i et tredje land bruker du det laveste av disse to handicapene.

Les mer i punkt 1.4b/3 i Handicapreglene

Hvorfor må det være så komplisert som beskrevet ovenfor?

Årsaken er at de ulike datasystemene som behandler handicap og som brukes i forskjellige land ikke «snakker sammen». Det betyr at en runde som blir registrert i GolfBox ikke kan bli overført til et annet lands system, for videre bearbeiding der.

For at handicap skal bli korrekt må derfor en runde bli registrert i de systemene du er tilknyttet.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club