For mange vil nytt WHS-handicap være lavere eller høyere enn det gamle EGA-handicapet, men dette betyr ikke at nytt handicap er feil.

Nytt handicap er beregnet ut ifra spillerens registrerte runder i GolfBox (de 8 beste av de siste 20 rundene i tidsrommet 1. januar 2017 – 28. februar 2020) og dette er dermed datagrunnlaget for å beregne nytt handicap.

Hvis en spiller ikke har registrert alle sine spilte handicaptellende runder vil følgelig nytt handicap være «feil», dvs. noe annet enn det gamle EGA-handicapet.

Har en spiller f.eks. i denne perioden for det meste registrert gode runder, eller for det meste registrert dårlige runder, eller ikke registrert runder i buffersonen eller andre kombinasjoner, vil naturlig nok nytt handicap være feil, siden datagrunnlaget er feil. Man skal som kjent registrere alle handicaptellende runder.

Siden WHS fanger opp endringer i spillestyrke mye raskere og bedre enn før vil en spillers handicap ganske raskt tilpasse seg og reflektere den faktiske (nåværende) spillestyrken.

Uansett hvordan et handicapsystem er utformet er det helt avgjørende at spillere registrerer alle handicaptellende runder, ikke bare utvalgte – som dessverre mange gjør, for å kunne oppnå et lavere eller høyere handicap ut ifra ett eller annet motiv.

NGF anbefaler at spillere som opplever at «nytt handicap er feil» spiller og registrerer runder. Etter 4-5 runder vil handicapet tilpasse seg nåværende spillestyrke og være «på riktig kurs».

PS! Runder som bare var registrert med en Stableford-poengsum (uten baneverdi, slopeverdi og par tillegg) var ikke med i beregningen av nytt handicap. Dette siden en poengsum ikke sier noe om prestasjonen når det er ukjent hvor lett eller vanskelig banen var (baneverdi, slopeverdi og par).

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club