Netto dobbel bogey og justert bruttoscore

Netto dobbel bogey er et viktig begrep i WHS.

I WHS er høyeste hullscore - for handicapformål - netto dobbel bogey. Det vil si den scoren du får på et hull du plukket opp ballen (dermed ingen gyldig score på hullet) og den scoren du får på et hull der du brukte flere slag enn din netto dobbel bogey på hullet.

Netto dobbel bogey = hullets par + 2 + ev. handicapslag.

Justert bruttoscore er også et viktig begrep i WHS, og er:

En spillers bruttoscore, inkludert alle straffeslag, når spillerens score på et hull er høyere enn maksimalt antall slag (netto dobbel bogey) eller et hull er startet, men ikke hullet ut (f.eks. at du plukket opp ballen).

Justert bruttoscore for runden er dermed summen av hvor mange slag du brukte på runden, men justert til netto dobbel bogey på de hullene du brukte flere slag enn netto dobbel bogey eller plukket opp ballen.

Maksimum score (og justert bruttoscore)

Noen spilleformer tillater deg å plukke opp ballen hvis du er "ute på viddene", f.eks. Maksimum score.

Du spiller en Maksimum score turnering, hvor turneringskomiteen har bestemt at Maksimum score er "fem over par". Det betyr at hvis du ikke har hullet ut på fire over par, plukker du opp ballen og skriver fem over par (par + 5).

Din score i turneringen vil være det antallet slag du faktisk brukte på runden, begrenset oppad til par+5 på de hullene du var "ute på viddene", dvs. der din faktiske score var høyere enn par+5 eller der du plukket opp ballen og skrev par+5 fordi du ikke hullet ut.

For mange spillere vil netto dobbel bogey være en lavere hullscore enn par+5, og når turneringskomiteen har lagt inn ditt scorekort vil GolfBox automatisk - bare til handicapformål - omregne alle hullscorer høyere enn netto dobbel bogey til netto dobbel bogey. Den rundescoren GolfBox bruker for å beregne Handicap spilt til er denne justerte bruttoscoren.

Stableford (og justert bruttoscore)

Også i Stableford kan du plukke opp ballen hvis du er "ute på viddene".

Du spiller Stableford og når du ikke kan få poeng på et hull plukker du opp ballen. Du har dermed ingen gyldig score på hullet og skriver f.eks. en strek på scorekortet.

Eller du fortsetter å slå slag på et hull selv om du ikke kan få poeng på hullet og skriver det faktiske antall slag på hullet (selv om det ikke medfører poeng).

Din score i Stableford vil være det antallet poeng du fikk.

Til handicapformål vil GolfBox lage en justert bruttoscore ut i fra hvor mange slag som er registrert på hvert hull.

På de hullene du plukket opp ballen (ingen gyldig score), setter GolfBox inn netto dobbel bogey. På de hullene du fortsatte å slå slag uten å få poeng, setter GolfBox inn netto dobbel bogey. 

Din justerte bruttoscore - bare til handicapformål - blir brukt til å beregne Handicap spilt til, og dette gjøres automatisk i GolfBox.

Slagspill netto og slagspill brutto (og justert bruttoscore)

Her må du hulle ut alle hull, og det kan bli noen veldig høye hullscorer når du er "ute på viddene". 

Ditt resultat på runden i slagspill netto er hvor mange slag du faktisk brukte på runden, minus ditt spillehandicap.

Til handicapformål, og for at GolfBox skal kunne beregne handicap spilt til, nedjuster GolfBox alle hullscorer høyere enn netto dobbel bogey til netto dobbel bogey.

I mange sammenhenger vil dermed ditt resultat på runden (din score) være annerledes enn din justerte bruttoscore (som brukes til handicapformål).

Til toppen