I forbindelse med revisjonen av World Handicap System åpnes nå muligheten for å slope korte baner (f. eks. par-3 baner) slik at også disse kan få gyldige bane- og slopeverdier, som gjør at man kan spille handicaptellende runder der.

Minimums lengdekrav er 1 370 meter over 18 hull og 685 meter over 9 hull.

– Du kan bare registrere handicaptellende runder på baner som er slopet og som har en gyldig slopetabell. Sjekk dette før du spiller.

– Baner som oppfyller lengdekravene er ikke automatisk godkjent for handicaptellende runder, da de ført må bli vurdert av et slopeteam fra NGF.

– Det er golfklubben som bestemmer om deres korte bane skal slopes. Deretter kan det ta noe tid før banen er godkjent.

En forutsetning for å få slopet en kort bane er at banen er tilknyttet en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund. 

For mer informasjon om hvordan dette gjøres, ta kontakt med NGFs anleggsavdeling på post@golfforbundet.no  

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club