Laveste handicap og Soft Cap og Hard Cap

I WHS finnes en smart funksjon som kalles Cap.

Når en spiller har minst 20 registrerte scorer holder GolfBox hele tiden rede på hva spillerens laveste handicap (kalles "Laveste handicap") har vært gjennom de foregående 365 dagene før den siste runden ble registrert.

Ut ifra dette Laveste handicap er det en begrensning på hvor mye handicap kan gå opp - Cap.

Soft cap utløses når differansen mellom en spillers nylig beregnede handicap og hans eller hennes laveste handicap er større enn 3 slag.

Når økningen til et beregnet handicap er mer enn 3,0 slag begrenses økningen over 3,0 slag til 50 %.

Hard cap utløses for å begrense hvor mye en spillers handicap kan gå opp, etter bruk av soft cap, til ikke mer enn 5,0 slag over hans eller hennes laveste handicap.

Det er ingen begrensning på hvor mye en spillers handicap kan gå ned.

Til toppen