Spilleforhold justering (PCC)

Spilleforholdene kan variere og kan avvike fra det som er normale spilleforhold for banen.

Dersom det regner eller blåser, eller om banen er vanskelig satt opp kan et høyere handicap spilt til være en god prestasjon.

På samme måte kan en vindstille tørr sommerdag, når ballen ruller langt, eller om banen er satt opp veldig enkelt medføre at handicapet du spilte til er endel lavere enn din egentlige spillestyrke.

Disse avvikene fra normale spilleforhold tar WHS hensyn til gjennom Playing Conditions Calculation (PCC), eller på norsk Spilleforhold justering. Dette for at ditt handicap ikke skal bli for mye påvirket i den ene eller andre retningen av en runde som ble spilt under unormale spilleforhold.

Det er med andre ord "trygt" å spille en handicaptellende runde selv om spilleforholdene er vanskelige eller enkle den dagen du skal ut å spille.

  • PCC beregnes (automatisk i GolfBox) normalt bare én gang på en dag (midnatt)
  • PCC tar hensyn til alle registrerte scorer på den banen den dagen, men bare fra spillere med handicap 36,0 eller lavere, og bare fra 18-hulls runder
  • Må ha vært registrert minst 8 scorer for at PCC beregnes. Ellers er PCC=0 (null)
  • PCC sammenligner spillernes handicap spilt til mot deres handicap
  • Ved større avvik blant spillerne har spilleforholdene avveket fra det normale
  • Ved større avvik gjøres en justering på spillernes handicap spilt til på -1,0 til + 3,0
  • I de fleste tilfeller vil PCC være 0 (null), altså ingen påvirkning.

Resultatet av PCC beregningen legges til alle spillernes resultater (Handicap spilt til) den dagen.

Når du registrerer din score før midnatt samme dag runden er spilt, vil din score være med på å påvirke PCC og vil bli påvirket av PCC. Registrerer du din score neste dag eller senere enn det vil den bare bli påvirket av PCC verdien som ble beregnet for den aktuelle dagen..

Til toppen