Akkurat som før spiller du en runde golf, fører scorekort (antall slag pr. hull) og registrerer scoren i GolfBox etterpå. Deretter beregner GolfBox om ditt handicap blir endret som et resultat av den runden du akkurat har registrert. Det kan tenkes at ditt handicap ikke blir endret, hvis den nyeste runden ikke er blant de 8 beste av de siste 20 rundene som er registrert.

Handicaptellende spilleformer

Individuelt slagspill (brutto eller netto), Maksimum score og Stableford er handicaptellende spilleformer, men husk at du ikke lenger bare kan registrere Stableford-poeng i GolfBox, men antall slag pr. hull, alternativt en justert bruttoscore for runden.

Alle handicaptellende runder skal registreres

Alle individuelle slagspillrunder hvor du spiller etter golfreglene skal registreres. Hvis du bare skal spille en treningsrunde forteller du dine medspillere at runden ikke er handicaptellende før dere starter. Runder du spiller alene uten markør, treningsrunder der du slår flere baller etc. kan ikke registreres. Matchspill, Scramble, Four-Ball, Foursome etc. er ikke handicaptellende spilleformer og kan ikke registreres, men det anbefales selvsagt å spille slike runder en gang iblant også, fordi det er moro. 

Registrere runder i GolfBox

Når du registrerer en handicaptellende runde i GolfBox må du skrive inn hvor mange slag (inkl. straffeslag) du hadde på hvert hull, alternativt en justert bruttoscore totalt for runden (hvor alle hull du plukket opp eller fikk mer enn netto dobbelbogey er justert til netto dobbelbogey).

For baner i Norge (som ligger i GolfBox) registreres hull-for-hull score på et ferdig utfylt scorekort. Husk å sjekke at korrekt baneverdi, slopeverdi og par også er riktig utfylt.

Ved hull-for-hull registrering blir en score høyere enn netto dobbel bogey automatisk justert ned til netto dobbel bogey (i feltet Jst. score). 

For baner i utlandet (som ikke ligger i GolfBox) er det to alternativer:

- Hull-for-hull score på et tomt scorekort, hvor du også registrerer hullenes par og handicap-indeks. Dette står på scorekortet. I tillegg registrerer du baneverdi og slopeverdi som du finner på slopetabellen eller på klubbens hjemmeside.

Ved hull-for-hull registrering blir en score høyere enn netto dobbel bogey automatisk justert ned til netto dobbel bogey (i feltet Jst. score). 

- Alternativt til hull-for-hull kan du registrere den justererte bruttoscoren for runden. I tillegg må du registrere baneverdi, slopeverdi og par.

Informasjon for å registrere runde i GolfBox

Opplysningen om din score, banens par, baneverdi og slopeverdi er nødvendig informasjon for at GolfBox skal kunne regne ut det handicapet du spilte til på runden.

Baneverdi = et mål på banens vanskelighetsgrad fra et bestemt utslagssted, for scratchspilleren under normale bane- og værforhold.

Slopeverdi = en indikasjon på banens relative vanskelighetsgrad fra et bestemt utslagssted for spillere som ikke er scratchspillere sammenlignet med spillere som er scratchspillere.

Netto par, netto bogey og netto dobbelbogey

Netto par er «din par», altså det antallet slag det er forventet at du skal score på hullet ut ifra ditt Spillehandicap. Har du to handicapslag på et par 4 hull er din netto par 6 slag.

Netto bogey på dette hullet blir dermed 7 slag og netto dobbelbogey blir 8 slag.

Netto dobbelbogey er den høyeste hullscoren handicapsystemet bruker.

Hvis du i en turnering scorer 10 slag på dette hullet blir denne 10’ern tellende for resultat i turneringen, men til handicapformål omregner GolfBox automatisk denne 10’ern til en åtter (som var netto dobbelbogey på dette hullet).

Hvordan registrere score på et hull jeg plukket opp ballen

Når du spiller en handicaptellende selskapsrunde og plukker opp ballen på et hull, før du har hullet ut, kan du enten skrive inn en score lik din netto dobbelbogey på det hullet, alternativt trykke på 0 (null), minus eller bindestrek. Da vil GolfBox automatisk konvertere dette tegnet til det tallet som tilsvarer din netto dobbelbogey når handicapoppdateringen kjøres.

Netto dobbelbogey, er den maksimale scoren på et hull som vil bli brukt for å regne ut det handicapet du spilte til.

Netto dobbelbogey er den samme scoren som gir null Stableford poeng, altså hullets par + 2 + handicapslag.

Eksempel: Får du to handicapslag på et par 4 hull er din netto dobbelbogey 8 på det hullet.

Straffescore

Hvis en spiller, uten gyldig grunn, unnlater å registrere en handicaptellende runde, vil Handicapkomiteen registrere en såkalt straffescore. Dette for å unngå at spillere skal kunne velge hvilke runder de ønsker å registrere for å kunne påvirke handicapet i den ene eller andre retningen, for å oppnå en urettmessig fordel. Alle handicaptellende runder skal registreres i GolfBox, uavhengig av om de er gode eller dårlige. Ellers vil ingen handicapsystemer kunne fungere.

Gamle runder

En score blir ikke for gammel, og så lenge den er blant de 20 siste rundene er den med i beregningen av ditt handicap. Det anbefales imidlertid å registrere så mange scorer som mulig slik at ditt oppdaterte handicap ikke påvirkes for mye av runder spilt for lenge siden, da din spillestyrke kanskje var annerledes enn i dag.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club