Nedenfor kan du se videoer som omhandler noen funksjoner og metoder i World Handicap System. Disse videoene er fra 2020.

Spillerens reise - et globalt handicap

Netto dobbel bogey justering - når du har plukket opp ballen

Spillehandicap i forhold til baneverdi og slopeverdi - altså hvor mange slag du får på slopetabellen

Hvordan bedømmes vanskelighetsgraden til en bane - Slopesystemet med baneverdi og slopeverdi - hvordan påvirkes "slopen"

Spilleforhold justering (Playing Conditions Calculation - PCC) - når det er unormale spilleforhold, f.eks. hvis det er dårlig vær - hvordan vil det påvirke resultatet

Handicaprevisjon - justering av handicap gjort av handicapkomiteen

"No return" eller hva som skjer når du unnlater å registrere en handicaptellende score

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club