Spille golf

Vi sprer golfglede i Norge!

Golf er en av verdens største idretter og en av de største også i Norge. De aller fleste kan spille golf, enten man er barn eller pensjonist, mann eller kvinne, profesjonell eller hobbygolfer, eller har nedsatt funksjonsevne. Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold.

Image

Hva er golf?

Golf er en av verdens største idretter og en av de største også i Norge. De aller fleste kan spille golf, enten man er barn eller pensjonist, mann eller kvinne, profesjonell eller hobbygolfer.

Les mer her

Seniorgolf

I golf defineres seniorer ved aldersgrensen 50 år for kvinner og for menn. De fleste golfklubber har egne tilbud og aktiviteter for seniorer.

Mer om seniorgolf

Paragolf

Paragolf er for personer med funksjonsnedsettelser. Nesten alle kan spille golf, og spilte du før du ble funksjonshemmet kan du spille igjen!

Les mer her

Bladet Norsk golf

Alle husstander med medlemmer som er 20 år eller eldre i en norsk golfklubb, der klubben er medlem i Norges Golfforbund, skal motta ett (1) eksemplar av Norsk Golf. 

Se mer

Til toppen