Hvordan støtte unge golfspillere?

NGF har lansert et hefte adressert til foreldre og voksne generelt. Hovedbudskapet i ”Framtidens golfforeldre” er kommunikasjon. Her vektlegges fire hovedpoenger som er viktige for å være gode golfforeldre i fremtiden:

  • “Du og jeg”-grensen. Gjør deg oppmerksom på grensene mellom deg og barnet.
  • Hvem de ER, i motsetning til hva de GJØR. Minner deg om skillet mellom hva den unge idrettsutøveren gjør (prestasjonen), og hvem hun eller han er som menneske.
  • Din sinnsstemning. Gjør deg obs på hvilken stemning (følelsesmessig, fysisk, mental) du befinner deg i som tilskuer eller leder.
  • Tilbakemeldinger. Gir deg tips på hvordan du får i gang gode samtaler og hvordan du kan gi tilbakemeldinger på best mulig måte.

Ønsker du et eksemplar av heftet ”Framtidens golfforeldre”, henvend deg til klubben din.

Heftene kan bestilles fra idrettsbutikken.no i forpakninger på ti eksemplarer og selges videre av klubbene.

Se også

Foreldrevett i golf.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club