Golfforeldre

Hvordan støtte unge golfspillere?

NGF har lansert et hefte adressert til foreldre og voksne generelt. Hovedbudskapet i ”Framtidens golfforeldre” er kommunikasjon. Her vektlegges fire hovedpoenger som er viktige for å være gode golfforeldre i fremtiden:

  • “Du og jeg”-grensen. Gjør deg oppmerksom på grensene mellom deg og barnet.
  • Hvem de ER, i motsetning til hva de GJØR. Minner deg om skillet mellom hva den unge idrettsutøveren gjør (prestasjonen), og hvem hun eller han er som menneske.
  • Din sinnsstemning. Gjør deg obs på hvilken stemning (følelsesmessig, fysisk, mental) du befinner deg i som tilskuer eller leder.
  • Tilbakemeldinger. Gir deg tips på hvordan du får i gang gode samtaler og hvordan du kan gi tilbakemeldinger på best mulig måte.

Ønsker du et eksemplar av heftet ”Framtidens golfforeldre”, henvend deg til klubben din.

Se også

Foreldrevett i golf.

 

Til toppen