Rettigheter og bestemmelser

"Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett" er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Her finner du mer informasjon om "Idrettens barnerettigheter" og Bestemmelser om barneidrett"

Til toppen