Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom "Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett".

Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom for livet. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med på å skape denne idrettsgleden og ta vare på og utvikle dette unike fellesskapet.

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal bidra til at:

  • trenings- og konkurranseaktiviteter blir tilpasset barnas alder, fysiske utvikling og modningsnivå.
  • alle barn inkluderes i idrettslaget uavhengig av ambisjoner og behov.
  • det sikres et tilbud uten forskjellsbehandling, uten hensyn til barnets og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, fysiske utvikling eller funksjonshemning.
  • mangfoldet av tilbud og aktiviteter i idrettslagene videreutvikles.trenere, ledere og foreldre blir enda bedre til å samarbeide om å tilrettelegge et tilbud for barn.
  • det sikres god kommunikasjon mellom idrettene, foreldrene og omgivelsene om hvilke verdier som skal prege barneidretten i Norge.

Les mer om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

NGFs utdypninger av barneidrettsbestemmelsene

Hvert særforbund har ansvar for å utdype Bestemmelser om barneidrett innenfor rammen av sin idretts egenart og særpreg. Dette må imidlertid skje ut fra rettighetenes intensjon og innhold og slik at bestemmelsenes aldersgrenser overholdes. Utdypingen må skje ut fra hensynet til barnets beste.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club