Spill og konkurranser for barn

Spill og konkurranser for barn (6-12 år)

Spill

Det er lett å glemme at det er viktig for barn å få oppleve det å spille golf, ikke bare møte opp på trening en dag i uken.

Banene er store og lange, barna er små og korte. Det er derfor viktig å tilpasse banen til størrelsen og ferdigheten til barna. Dette kan gjøres ved å begynne lengre fremme på hvert hull men også gjennom å lage «egne» golfbaner. En golfbane kan lages i stort sett hvor som helst, på treningsfeltet eller hvorfor ikke hjemme i hagen.

Konkurranse

NGF ønsker et konkurransetilbud som stimulerer til at så mange som mulig blir i golfen så lenge som mulig. Konkurransetilbudet skal være i henhold til de norske barneidrettsbestemmelsene.

Barn som driver med idrett, gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og læring for livet. Det er dette fundamentet alle trenere, ledere og foreldre skal ta vare på og videreutvikle. Idrettsaktivitetene foregår på barnas premisser og alle barn skal inkluderes i idrettslaget, uavhengig av ambisjoner og behov.

Å konkurrere er en del av idrettens egenart og en del av barnas naturlige utvikling, både på trening og i dagliglivet. Så lenge barna konkurrerer på egne premisser, og helst i lokalmiljøet, er det positivt. All forskning viser at barnas helhetlige utvikling best sikres i lokalmiljøet – i nærheten av der barna bor. (fra Idrettens barnerettigheter)

Fra sportslig plan:

Hvem: Alle som vil. Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke.
Hvor: På klubben eller lokalt.
Hvordan: Det viktige i denne alderen er å introdusere det å konkurrere. En myk inngang med fokus på trygghet, glede og mestring. I golfen har vi mange forskjellige spilleformer som passer utmerket for barn i denne alderen. Dette kan gjerne skje i form av lagspill. Barna skal utfordres til å konkurrere mot seg selv og sine egne ferdigheter, ved å bruke golfmerkene eller andre øvelser. Vi ønsker også at barna skal få prøve seg på spilleformer som minner om det de kommer å møte lengre frem. Barn- og juniorturneringer som inkluderer flere ulike nivåer, er noe vi anbefaler for de som føler seg trygge på det.
Spør klubben etter terminliste for barnekonkurranser

Din klubb har som regel en terminliste for barnekonkurranser. Her finner dere inngangen til konkurransespill for de yngste. Disse avholdes i henhold til barneidrettsbestemmelsene med premiering til alle.

Turneringer for de som føler seg komfortable med å konkurrere utenfor egen klubb

Junior Tour
Junior Tour er åpne klubbturneringer i golf for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region.

Les mer om Junior Tour her.

Til toppen