NXT LVL

NXT LVL er en ferdighetstrapp for golfspillere på alle nivåer. NXT LVL gir deg indikasjon på hvor god du er på treningsfeltet og banen og hvor god du trenger å bli for å komme til neste ferdighetsnivå som golfspiller.

NXT LVL retter seg til alle som ønsker økt treningsglede og bevis for sin utvikling som golfspiller. NXT LVL er mental trening.

NXT LVL kan brukes: I egen trening, i gruppetrening, med og uten trener tillstede og ikke minst i utprøvning av ditt eget eller nytt utstyr.

De ulike delene i Nxt Lvl – klarer du alle momentene på ditt nivå?
  1. Treningsferdigheter

    Like viktig som å trene på de riktige tingene, er det å trene på den riktige måten. Tydelige treningsmål tilpasset ditt ferdighetsnivå gir deg økt fokus og treningsglede. Dette momentet gir deg indikasjon på hva som er bra og hva som bør utvikles dersom du ønsker komme videre til neste nivå som spiller. Du er ferdig med dette momentet når du har bestått kravene for alle øvelsene minst en gang. Imidlertid trenger du ikke å klare alle øvelsene samtidig.

  2. Spilleferdigheter – Golfstjerner

    Når man kommer ut på banen er det lett å begynne å tenke på scoren allerede på utslagsstedet. Golfstjernene skal få deg til å løse oppgaver som leder frem til scoren ved å ha fokus på hvert enkelt slag. Begynn med å treffe fairway. Derfra er det mye lettere å treffe greenen og avslutte med den viktige puttingen. I denne delen settes dine strategiske ferdigheter på prøve. Du får en stjerne om du klarer alle oppgavene i løpet av en og samme runde.

  3. Tekniske ferdigheter – GOBBS (grep, oppstilling, balanse, ballposisjon og sikte)

    Tydelige mål i treningen og bra basisferdigheter, dvs GOBBS, er basen for å utvikles som golfspiller. Din trener vurderer dine tekniske ferdigheter og godkjenner dersom ferdighetene tilsvarer NXT LVL kortets nivå. 

Kom i gang!

NXT LVL treningskort fås kjøpt på din golfklubb.

Vi ønsker deg god trening med glød!

Til toppen