Golfjentene er et arrangementsbasert breddeprogram for jenter opp til 19 år. Med felles tiltak på tvers av klubbene kan jenter trene og ha det gøy , med golf og andre aktiviteter. Golfjentene er for alle, også jenter med funksjonsnedsettelse.

Golfjentene har fokus på å bygge et godt sosialt- og læringsmiljø gjennom 50/50 golfaktivitet og annen aktivitet. Golfjentene er mer enn utvikling av golfferdigheter, og det skal være fokus på utvikling av hele mennesket gjennom livsferdigheter og ledelsesferdigheter. Golfjentene skal: 

  • skape miljø på tvers av klubber og regioner 
  • være en kilde til samhold, utjevning og integrering 
  • inkludere jenter med ulike funksjonsnedsettelser 
  • inkludere jenter som står i fare for å falle utenfor felleskapet 
  • ha et godt idrettstilbud til jenter som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten, men også være en attraktiv møteplass for jenter som satser på golf 
  • møtes på idrettsarenaer og andre arenaer som er trygge møteplasser for barn og unge 
  • ha bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av økonomi 
  • inkludere venner og familie ved flere arrangement 
  • inkludere, fremme og utvikle gode ambassadører, mentorer, trenere og ledere. 

ALLE aktiviteter i Golfjentene er åpen for ALLE, men vi har valgt noen arrangementer hvor vi gjør en ekstra innsats for å få med jenter med funksjonsnedsettelse. Disse er synliggjort i arrangementskalenderen til paragolf. Dette er altså ikke egne arrangementer, men et helt vanlig Golfjentene arrangement. Og du trenger ikke å ha prøvd golf tidligere for å bli med.

Bli med - håper vi sees!

Her kan du lese mer om Golfjentene.

Golfjentene på Facebook:

 

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Prosjektleder 917 48 440 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club