Golf er en idrett som med enkle grep kan tilrettelegges for personer med ulike funksjonsnedsettelser, og golfutstyr kan innen visse rammer tilrettelegges til den enkeltes behov. I tillegg finnes det spesialtilpasset golfutstyr og aktivitetshjelpemidler.

Golfkøller

Det viktigste hjelpemidlet i golf er golfkøllene, som kan tilpasses både i forhold til lengde og grep. Ofte er det små tilpasninger som skal til, endringer som enkelt kan gjøres hos en golfpro eller en køllemaker. 

Treningsgrep

Spillere som har vansker med å holde køllen, eller forstå hvordan grepet skal tas, kan benytte et treningsgrep, som monteres utenpå det vanlige grepet. Treningsgrep er kun til opplæring/trening, og er ikke godkjent til bruk i turneringer. Treningsgrepet kan bestilles på www.shoppingiq.se. 

paragolfer

ParaGolfer er en motoriskert golfrullestol som tåler det meste av utendørs terreng, og som kan løfte spilleren fra sittende til stående posisjon. ParaGolfer leveres med hjul som er tilpasset bruk på golfbanen, slik at den ikke ødelegger underlaget. Med riktig bruk kan du kjøre med ParaGolferen inn på greenen når du skal putte!

ParaGolfer er godkjent som aktivitetshjelpemiddel og kan søkes om gjennom hjelpemiddelsentralen. Noen få golfkubber, samt NGF, har ParaGolfer til utlån. Ta kontakt med NGF for mer informasjon.

Roy Nesbakken viser hvordan en ParaGolfer brukes.

Golfbil/golfscooter

Spillere som trenger transport kan benytte golfbil eller golfscooter. De fleste golfklubber har golfbil til utleie, og kjøper du en golfscooter er det viktig å passe på at batteriet har kapasitet til lange golfrunder.

Golfscootere kan også være aktuelle for spillere som har problemer med balansen, og som trenger noe å støtte seg til. Eksempelvis er den 4-hjulede Apollo 745 utstyrt med justerbart ergonomisk bøylestyre og justerbart sete som kan dreies 360 grader. Det kan i tillegg justeres i høyden, samt skyves fram og tilbake. Se her for mer informasjon om denne, samt andre golfscootere fra Apollo.

Golftralle

Mange golfspillere velger å bruke golftralle, noe som også kan være til hjelp for spillere med nedsatt funksjonsevne. Golftraller kommer i mange varianter både med og uten motor.

Aktivitetshjelpemidler gjennom hjelpemiddelsentralen

Personer under 26 år som har varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne kan søke om utlån av aktivitetshjelpemidler via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. Dette kan f. eks være en ParaGolfer.

For personer over 26 år er ordningen rammefinansiert med en ramme på 55 millioner kroner per år, og det må betales en egenandel på 10 % av kjøpesummen, maks kr 4000 per hjelpemiddel. For mer informasjon om ordningen se www.nav.no.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club