Spillere som har problemer med å gå en runde kan bruke golfbil, og kan du ikke stå kan du bruke en paragolfer.

Tilpasning av golfutstyr

Det viktigste hjelpemidlet i golf er golfkøllene, og noen har behov for tilpassing av f. eks lengde og grep. Ofte er det små tilpasninger som skal til, endringer som enkelt kan gjøres hos en pro eller en køllemaker. Spillere med armprotese kan ha anordninger som festes til grepet eller skafter som hjelp for spilleren å holde køllen.

GRIP-PAR GOLFHANSKE OG -VOTT

Grip-Par er utformet for personer med redusert grep, som f. eks leddgikt, håndskader og belastningsskader. Den er laget som en vanlig golfhanske / golfvott, men har i tillegg et unikt borrelåssystem som gjør at fingrene alltid vil holde riktig grep om golfkøllen.

Les mer om Grip-Par på www.gripehansken.no.

Aktivitetshjelpemidler til personer under 26 år

Personer under 26 år som har varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne kan søke om utlån av aktivitetshjelpemidler via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. I golf kan dette for eksempel være en Paragolfer. For mer informasjon se www.nav.no.

AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL PERSONER OVER 26 ÅR

Fra 1.juli 2014 kan også personer over 26 år søke om utlån av utstyr via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. Ordningen er rammefinansiert med en ramme på 55 millioner kroner per år. Det må betales en egenandel på 10 % av kjøpesummen for hjelpemiddelet, maks kr 4000 per hjelpemiddel. For mer informasjon se www.nav.no.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club