NGF klassifiserer funksjonshemmede spillere, samt spillere som ønsker dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser når det gjelder bruk av caddie og transport.

Funksjonshemmede spillere

Klassifisering er en måte å sette i system og gjøre konkurranser for funksjonshemmede rettferdige. Som i bryting og boksing, hvor utøvere kategoriseres basert på vekt, blir utøvere med funksjonshemning delt i klasser basert på grad av funksjonshemning i forhold til den enkelte idrett. I golf vurderes spillere i forhold til minste funksjonshemning, og NGF følger internasjonale klassifiseringsregler.

Denne filmen forklarer på en enkel måte hva klassifisering er:

Funksjonshemmede golfspillere vil kunne få personlige modifikasjoner i henhold til R&As spesifikasjoner (www.randa.org), samt dispensasjon fra turneringsbestemmelsene. Modifikasjoner og evt. dispensasjoner fra turneringsbestemmelsene gjelder for alt spill i Norge inkl. handicaptellende runder, turneringer med og uten handicap, herunder mesterskap.

Spillere som ønsker dispensasjon fra turneringsbestemmelsene

Personer som på grunn av sykdom/skade har behov for dispensasjon fra turneringsbestemmelsene når det gjelder bruk av caddie og transport, må klassifiseres. 

Dispensasjon fra turneringsbestemmelsene gir ikke automatisk rett til deltakelse i konkurranser for funksjonshemmede.

Hvordan bli klassifisert i golf?

For å bli klassifisert må funksjonsnedsettelsen være varig eller progredierende, og det som vurderes er hvilke begrensninger spilleren har og hvilke tilpasninger som er nødvendig i forhold til å kunne spille golf.

Klassifiseringen foretas av et team bestående av to klassifisører (lege og fysioterapeut), gjennom en samtale og noen enkle standardiserte tester. I enkelte tilfeller vil klassifisørene også observere spilleren under trening og/eller spill.

Alle som ønsker å bli klassifisert skal fremlegge legeerklæring fylt ut av fastlegen, og i enkelte tilfeller er det nødvendig å fremlegge en spesialisterklæring.

Klassifiserte spillere får et klassifiseringskort, samt et skriv med personlige modifikasjoner og/eller dispensasjoner. Personlige modifikasjoner gjelder kun hvis de er gjort kjent for turneringskomiteen før en turnering, samt for markør i forkant av en golfrunde.

Det er gratis å bli klassifisert, men spilleren må selv dekke eventuelle reisekostnader.

Klassifiseringsmuligheter i 2022:

Dato Sted/tid
19.3 Fokus Golf, Horten

Påmelding må skje til NGF senest en uke før klassifisering.

Er det ikke planlagt klassifisering i din del av landet? Ta kontakt så vil vi ta dette med når nye planer legges.

Golfbil

NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den (vedtatt i møte 5 2019, sak 5/10). Klassifiseringsbevis utstedt av NGF må framvises.

Klassifisering av døve golfspillere

For å kunne delta i turneringer i regi av World Deaf Golf Federation, kreves et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.

Se www.deaflympics.com for nedlasting av audiogram.

E-LÆRING KLASSIFISERING

Norges idrettsforbund har utviklet en e-læringsmodul om klassifisering i paraidrett. Kurset ligger i https://ekurs.nif.no  under Trenerløypa.

Her er link til nyhet med informasjon om hvordan og hvor man logger seg inn. https://www.paraidrett.no/klassifisering/e-laringsmodul-klassifisering/

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club