Klassifisering

Klassifisering er en måte å sette i system og gjøre konkurranser for funksjonshemmede rettferdige.

E-LÆRING KLASSIFISERING

Norges idrettsforbund har utviklet en e-læringsmodul om klassifisering i paraidrett. Kurset ligger i https://ekurs.nif.no  under Trenerløypa.

Her er link til nyhet med informasjon om hvordan og hvor man logger seg inn. https://www.paraidrett.no/klassifisering/e-laringsmodul-klassifisering/

Hvorfor klassifisering?

Klassifisering er en måte å sette i system og gjøre konkurranser for funksjonshennede rettferdig. Som i idrettene bryting og boksing, hvor utøvere kategoriseres basert på vekt, blir utøvere med funksjonsnedsettelse delt i klasser basert på grad av funksonsnedsettelse i forhold til den enkelte idrett.

Hvordan bli klassifisert

For å bli klassifisert må funksjonsnedsettelsen være varig eller progredierende, og det som vurderes er hvilke begrensninger spilleren har og hvilke tilpasninger som er nødvendig i forhold til å kunne spille golf.

Klassifiseringen foretas av et team bestående av to klassifisører (lege og fysioterapeut), gjennom en samtale og noen enkle standardiserte tester. I enkelte tilfeller vil klassifisørene også observere spilleren under trening og/eller spill.

Alle som ønsker å bli klassifisert skal fremlegge legeerklæring fylt ut av fastlegen, og i enkelte tilfeller er det nødvendig å fremlegge en spesialisterklæring.

Klassifiserte spillere får et klassifiseringskort med personlige modifikasjoner og/eller dispensasjoner. Disse gjelder for alt spill i Norge inkl. handicaptellende runder, turneringer med og uten handicap, herunder mesterskap.

Klassifisering 2024
Dato Sted/tid
27.april Skjeberg GK
15.juni Vestfold GK
11.august Sotra GK
16.august Kongsvingers GK

Påmelding må skje til NGF senest en uke før klassifisering til e-post paragolf@golfforbundet.no.

Er det ikke planlagt klassifisering i din del av landet? Ta kontakt så vil vi ta dette med når nye planer legges.

Det er gratis å bli klassifisert, men spilleren må selv dekke eventuelle reisekostnader.

Dispensasjon fra turneringsestemmelsene

Personer som på grunn av sykdom/skade har behov for dispensasjon fra turneringsbestemmelsene når det gjelder bruk av caddie og transport, må klassifiseres. 

Dispensasjon fra turneringsbestemmelsene gir ikke automatisk rett til deltakelse i konkurranser for funksjonshemmede.

Golfbil

NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den (vedtatt i møte 5 2019, sak 5/10). Klassifiseringsbevis utstedt av NGF må framvises.

Klassifisering av døve golfspillere

For å kunne delta i turneringer i regi av World Deaf Golf Federation, kreves et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.

Se www.deaflympics.com for nedlasting av audiogram.

Til toppen