Modifikasjon av golfreglene for golfspillere med funksjonshemning er utviklet av R&A i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske spillere, samt spillere med andre funksjonshemninger.

Funksjonshemmede spillere som er klassifisert av NGF har eventuelle modifikasjoner som vedlegg til sin klassifisering.

Modifikasjon av reglene kan finnes her: ”The Modified Rules of Golf for Players with Disabilities”

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club