Modifikasjon av golfreglene for golfspillere med funksjonshemning er utviklet av R&A i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske spillere, samt spillere med andre funksjonshemninger.

Funksjonshemmede spillere som er klassifisert av NGF har eventuelle modifikasjoner som vedlegg til sin klassifisering.

Modifikasjon av reglene lastes ned her: ”A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities”

Til hjelp for synshemmede og andre, har R&A har laget en lydversjon av golfreglene, inkludert modifikasjonene. Dette kan bestilles ved å kontakte R&A, og er gratis for synshemmede golfspillere.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club