Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Gjennom Golf-Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet.

40 golfklubber er en del av Golf-Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, og inkluderer blant annet bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, rusproblemer, diabetes, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt ungdom.

Golfklubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnlaggende opplæring og ukentlig aktivitet i gruppe. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF, og sentralt samarbeider knyttet til Lyberg & Partnere, Mental Helse og Diabetesforbundet. 

Golf - Grønn Glede samarbeider med Foreningen Et Slag av Gangen rundt prosjektene Veien tilbake og Et slag av gangen. Målgruppene for prosjektene er personer med rusavhengighet, psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge "utenfor" og minoriteter. Les mer om prosjektene på www.etslagavgangen.no

Golf - Grønn Glede samarbeider med Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk rundt prosjektet Hekta på golf. Målgruppen for prosjektet er mennesker som sliter med rus- og/eller psykiske helserelaterte utfordringer. Les mer om prosjektet på Hekta på golf - FFHR.

Her finner du mer informasjon om Golf - Grønn Glede.

Golf - Grønn Glede på Facebook.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club