Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede er et tilbud for personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging for å finne sin vei inn i golfen. Målet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne ønsker og forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Gjennom Golf Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet.

Gøril Hansen
Gøril Hansen

Rådgiver paragolf

Klubbene som tilbyr Golf Grønn Glede tilrettelegger for ulike målgrupper og p.t. inkluderer dette blant annet bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, rusproblemer, diabetes, parkinson, revmatisme, uføretrygdede, langtidssykemeldte, utsatt ungdom og personer i utenforskap.

 

Informasjon for klubb

Til toppen