Golf Grønn Glede er et tilbud for personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging for å finne sin vei inn i golfen. Målet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne ønsker og forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Gjennom Golf Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet.

Deltakerklubbene i Golf Grønn Glede velger selv målgruppe(r) og p.t. inkluderer dette blant annet bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, rusproblemer, diabetes, parkinson, revmatisme, uføretrygdede, langtidssykemeldte, utsatt ungdom og personer i utenforskap. Klubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnleggende opplæring og ukentlig aktivitet i gruppe. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Golf Grønn Glede samarbeider med Foreningen Et Slag av Gangen rundt prosjektet Et slag av gangen. Målgruppen for prosjektet er unge mennesker med rusrelaterte og psykiske utfordringer. Les mer om prosjektet på www.etslagavgangen.no

Golf Grønn Glede samarbeider med Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk rundt prosjektet Hekta på golf. Målgruppen for prosjektet er mennesker som sliter med rus- og/eller psykiske helserelaterte utfordringer. Les mer om prosjektet på Hekta på golf - FFHR.

Informasjon for klubb

Golf Grønn Glede på Facebook

 

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club