Målgruppen for Golf Grønn Glede er personer med behov for tilrettelegging, og  inkluderer bl.a. bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, utviklingshemmede, diabetes, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, ADHD, rusproblemer, utsatt ungdom, uføretrygdede, langtidssykemeldte m.fl.

Klubbene velger selv målgruppe. Ta kontakt med NGF eller den aktuelle klubben for mer informasjon.

Klubb Kontaktperson Telefon E-post
Arendal og Omegn GK      
Askim GK Anne Marit Holter 92842511 E-post
Asker GK Matthias Gullberg 41342770 E-post
Atlungstad GK Bjørn Kristian Johnsen 91122705 E-post
Ballerud GK Kerstin Stenerud 47315071 E-post
Bjaavann GK Per-Anders Havnes 48865884 E-post
Bjørnefjorden GK Torleif Gundesø 98128863 E-post
Borre GK Marit Lindø 93031363 E-post
Byneset GK Kari Lian 90027012 E-post
Bærum GK Bente Rosenberg 41918803 E-post
Drammen GK Lise Dybwad 93215831 E-post
Drøbak GK Lasse Ingeberg 90183486 E-post
Eiker GK Ruben Broz 95129700 E-post
Ekholtbruket GK Selma Nilsen   E-post
Elverum GK Stine Wasenius Dahl 45463180 E-post
Fana GK Stine Axelsen   E-post
Gamle Fredrikstad GK Kirsti G. Skogman    
Gjerdrum GK Ove Silkoset 91322311 E-post
Grenland og Omegn GK Vibeke Deilrind 95308534 E-post
Grønmo GK Nina Korshavn Ross 48505030 E-post
Hauger GK Joachim Lange   E-post
Husøy GK Marte Tandberg 97681370 E-post
Hvam GK Alf Lærum    
Jæren GK Elisabeth Olsen 99243335 E-post
Kjekstad GK Anders Fløistad 91543311 E-post
Kongsvingers GK Claus Mæland 92862048 E-post
Kragerø GK Randi E. Skauen 99205703 E-post
Kristiansund og Omegn GK Kjell D. Grødal 91570200 E-post
Molde GK Jorunn Berget Lien   E-post
Mørk GK Peder Mørk 90951968 E-post
Nordhaug GK Benedicte Finnema 48141477 E-post
Nøtterøy GK Marte Tandberg 97681370 E-post
Tønsberg GK Anders Gustav Holt    
Romerike GK Karin Brattbakk   E-post
Salten GK Sigve Bollestad 90879304 E-post
Sandefjord GK Berit Jensen 90624085 E-post
Soon GK Per-Arne Larsen 91379966 E-post
Sotra GK Anne Britt Fanekrog 47236943 E-post
Stiklestad GK Bård Hallan 92813728 E-post
Valdres GK Ulf Kruger 45861552 E-post
Vestfold GK Kristin Carlsen 92887544 E-post
Ålesund GK Gro Kristiansen 92629304 E-post

 

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club