Klubbene velger selv målgruppe, som inkluderer bl.a. funksjonshemmede, diabetes, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, ADHD, rusproblemer, utsatt ungdom, uføretrygdede, langtidssykemeldte m.fl.

Ta kontakt med klubbene for mer informasjon om deres Golf – Grønn Glede aktivitet.

Klubb Kontaktperson Telefon E-post
Alta GK Bjørnar Simonsen 91617173 E-post
Arendal og Omegn GK Asbjørn Sauesund 93029228 E-post
Asker GK Matthias Gullberg 41342770 E-post
Ballerud GK Kerstin Stenerud 47315071 E-post
Bjaavann GK Per-Anders Havnes 48865884 E-post
Bjørnefjorden GK Torleif Gundesø 98128863 E-post
Borre GK Marit Lindø 93031363 E-post
Bærum GK Jan Skydsrud   E-post
Drammen GK Lise Dybwad 93215831 E-post
Drøbak GK Per Hansen 93027454 E-post
Ekholtbruket GK Selma Nilsen 41226698 E-post
Elverum GK Tove Glorvigen 41288909 E-post
Gjerdrum GK Ove Silkoset 91322311 E-post
Grenland og Omegn GK Vibeke Deilrind 95308534 E-post
Grønmo GK Henrik Lykke-Nielsen 95368828 E-post
Haga GK Kim Jensen 48023334 E-post
Hakadal GK Joachim Lange 92633103 E-post
Hallingdal GK Aud Torill Sæbø 97701011 E-post
Haugaland GK Gavin Hinds 48356158 E-post
Hauger GK Joachim Lange 92633103 E-post
Husøy GK Marte Tandberg 97681370 E-post
Hvam GK David Short 92220903 E-post
Jæren GK Karl Gundersen 90091993 E-post
Kjekstad GK Anders Fløistad 91543311 E-post
Kongsvingers GK Geir Inge Skotterud 91740669 E-post
Kragerø GK Randi E. Skauen 99205703 E-post
Kristiansund og Omegn GK Kjell D. Grødal 91570200 E-post
Molde GK Jorunn Berget Lien 41224829 E-post
Mørk GK Joachim Aarne 41918292 E-post
Nordhaug GK Bente Rosenberg 41918803 E-post
Nøtterøy GK Marte Tandberg 97681370 E-post
Ogna GK Rune Simonsen 90504716 E-post
Re GK Jørn Hagen 47297244 E-post
Romerike GK Terje Gulbrandsen 90055343 E-post
Salten GK Sigve Bollestad 90879304 E-post
Soon GK Per-Arne Larsen 91379966 E-post
Sotra GK Anne Britt Fanekrog 90976795 E-post
Stiklestad GK Oddbjørn Sjøvold 90998910 E-post
Tingvoll GK Gudmund Vatn 91357756 E-post
Valdres GK Ulf Kruger 45861552 E-post
Ålesund GK Steinar Furnes 95255100 E-post

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club