Målgruppen for Golf - Grønn Glede er personer med behov for tilrettelegging. Innenfor disse rammene  velger klubbene selv målgruppe, og dette inkluderer bl.a. bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, utviklingshemmede, diabetes, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, ADHD, rusproblemer, utsatt ungdom, uføretrygdede, langtidssykemeldte m.fl.

Ta kontakt med klubbene for mer informasjon om deres Golf – Grønn Glede aktivitet.

Klubb Kontaktperson Telefon E-post
Arendal og Omegn GK Bente Christensen 97602968 E-post
Askim GK Anne Marit Holter 92842511 E-post
Asker GK Eivind Jordell 97574716 E-post
Atlungstad GK Bjørn Kristian Johnsen 91122705 E-post
Ballerud GK Kerstin Stenerud 47315071 E-post
Bjaavann GK Per-Anders Havnes 48865884 E-post
Bjørnefjorden GK Torleif Gundesø 98128863 E-post
Borre GK Marit Lindø 93031363 E-post
Bærum GK Jan Skydsrud 45914348 E-post
Drammen GK Lise Dybwad 93215831 E-post
Drøbak GK Øivind Adde 916 48 599 E-post
Ekholtbruket GK Selma Nilsen   E-post
Elverum GK Stine Wasenius Dahl   E-post
Gjerdrum GK Ove Silkoset 91322311 E-post
Grenland og Omegn GK Vibeke Deilrind 95308534 E-post
Grønmo GK Øyvind Ervik 48505030 E-post
Hakadal GK Joachim Lange 92633103 E-post
Hauger GK Joachim Lange 92633103 E-post
Husøy GK Marte Tandberg 97681370 E-post
Hvam GK Frank Heimen 95369535 E-post
Jæren GK Karl Gundersen 90091993 E-post
Kjekstad GK Anders Fløistad 91543311 E-post
Kongsvingers GK Geir Inge Skotterud 91740668 E-post
Kragerø GK Randi E. Skauen 99205703 E-post
Kristiansund og Omegn GK Kjell D. Grødal 91570200 E-post
Molde GK Jorunn Berget Lien   E-post
Mørk GK Joachim Aarne 41918292 E-post
Nordhaug GK  Petter Haugen 97713564 E-post
Nøtterøy GK Marte Tandberg 97681370 E-post
Ogna GK Rune Simonsen 90504716 E-post
Re GK     E-post
Romerike GK Terje Gulbrandsen 90055343 E-post
Salten GK Sigve Bollestad 90879304 E-post
Soon GK Per-Arne Larsen 91379966 E-post
Sotra GK Anne Britt Fanekrog 47236943 E-post
Stiklestad GK Leif Klokkerhaug 95207104 E-post
Tingvoll GK Gudmund Vatn 91357756 E-post
Valdres GK Ulf Kruger 45861552 E-post
Vestfold GK Kristin Carlsen 92887544 E-post
Ålesund GK Grete Eikrem 41149931 E-post

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club