Golf og helse

Fysisk inaktivitet er fremtidens store helseproblem. Myndighetene anbefaler voksne og eldre å være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke.

Fakta

De fleste golfspillere erfarer at en 18 hulls golfrunde tar ca 4 timer og 30 minutter. En 9-hulls runde tar ca 2 timer og 15 minutter. Det er vel anvendt tid helsemessig sett.

  • I løpet av en 18 hulls runde går golfspillere ca 11 kilometer eller ca 16 000 skritt. Dette tilsvarer ca 2 ganger en golfbanes lengde. Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag per minutt. Siden en golfbane er mer eller mindre kupert vil hjertefrekvensen variere i takt med dette. Det gir god intervalltrening og muskeltrening
  • Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under en golfrunde. Tilsvarende tall for kvinner er nærmere 1500 kcal
  • Helseeffekten er størst om man bærer golfbagen, eventuelt triller eller drar den etter seg. Bruk av motoriserte golftraller eller golfbil gir mindre helseeffekt
  • En runde golf vil også kunne bedre kondisjonen, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne være en viktig opptreningsaktivitet
  • Golfere lever i gjennomsnitt 5 år lengre enn ikke-golfere

Golf har ut fra dette en gunstig samfunnsmessig betydning helsemessig sett.

Til toppen