«Golf is a game that is played on a five-inch course – the distance between your ears» (Bobby Jones)

Det er på mange måter riktig, men golf er en idrett som også krever mye mer. Det er i golfforbundets regi blitt laget et kompendium på mental trening i golf, og det skal gi deg muligheten til å kunne utvikle dine golfferdigheter. Mentaltrening fungerer som all annen trening, for skal du bli bedre må du trene målrettet og systematisk over tid.

Lykke til!

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club