I golf defineres seniorer ved aldersgrensen 50 år for kvinner og for menn. De fleste golfklubber har egne tilbud og aktiviteter for seniorer.

Norsk Senior Golf (NSG):

Er en organisasjon som er assosiert med Norges Golfforbund. NSG opptrer utad, nasjonalt og internasjonalt, som en organisasjon for enkeltmedlemmer som gjennom sine klubbmedlemskap er underlagt NGFs lover. Som assosiert organisasjon til NGF vil NSG representere Norge og samarbeide med andre lands seniororganisasjoner som offisielt godkjennes av de respektive forbund som NGF samarbeider med. Det offisielle navnet er Norsk Senior Golf (Assosiert Norges Golfforbund) og den internasjonale betegnelsen er Norwegian Senior Golf (Associated to the Norwegian Golf Federation).

Offisiell nettside: www.seniorgolf.no

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club